Viral pazarlama, kişilerin ürün ve hizmetle ilgili mesajlarını, öbür insanlara ağızdan ağza aktarmalarını teşvik eden yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bu yolla, reklam mesajlarının çok fazla kişiye, etkin olarak dağılmasını sağlamaktadırlar. Viral pazarlamada firmalar, ürün ve hizmetleri hakkında bir söylenti üretmektedirler. Bu söylentinin kişiden kişiye dağılması istenilmektedir. Bu, daha çok bilgisayar virüslerine benzetilmekte ve milyonlarca kişiye ulaşması sağlanmaktadır. Herhangi bir e-posta adresine sahip internet kullanıcılarının, firmaların üretmiş olduğu söylentiyi, birbirlerine mail yoluyla dağıtmaları teşvik edilmektedir. Ağızdan ağza yapılan pazarlamanın internet üzerinden yapılması, yani teknolojik boyut olması, modemden modeme olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada viral pazarlamanın etkili olabilmesini sağlayan altı etkinlik uygulanmaktadır. Bunlar; tüketicilere promosyon ürün ve hizmet göndermek, ücretsiz transfer işlemleri, küçük küçük gruplardan büyük gruplara ulaşmak, genel olarak insanlarda var olan güdü ve davranışları kullanmak, iletişim ağlarından yararlanmak olarak uygulanmaktadır. Bu uygulamalar, internet kullanıcılarının e-postalarını kullanmaya başlamaları ile ortaya çıkmıştır. E-postaların bu kadar yaygın kullanılmaya başlaması, pazarlama firmalarının veya pazarlamacıların bunu bir fırsat olarak görmeye başlaması eş zamanlı olmuştur. Viral pazarlamanın uyguladığı yöntemlerle yayılma biçimi, yaygın olarak kartopuna benzetilmektedir. Kişiden kişiye geçerek, pazarlama mesajının ulaştığı kişi sayısı artarak devam etmektedir. Bu yöntem firmalar için oldukça avantajlı bir yöntem olmaktadır. Çünkü firmalar, bu yayılma biçimine neredeyse sıfır maliyet harcamaktadır. Geri bildirimi ise, çok hızlı olabilmektedir. Yöntem, aynı zamanda tüketicilere, ücretsiz hizmet ve bilgileri sunmaktadır. Viral pazarlamanın virüse benzetilme nedeninde, dijital virüslerin yayılma biçimine benzer yayılım takip etmesidir. Hazırlanan pazarlama mesajlarının, bir kişiye gönderilmesiyle, bu kişinin adres defterinde bulunan bütün adreslere göndermesi, e-postayı alan adreslerin de aynı şekilde davranmasıyla bir hastalık seyrini takip etmesidir. Bu noktada kişiler firmanın satış personeli gibi davranmaktadır. Bu yöntem, firmaların tutundurma çabaları anlamında yaptıkları faaliyetlerden biridir. Son zamanlarda viral pazarlama yöntemi, gittikçe firmalar tarafından daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Firmalar, ağızdan ağza dağılacak veya internet ortamında, kullanıcıdan kullanıcıya geçebilecek mesajları çok özenli hazırlamaktadırlar. Günümüzde görselliğin önem kazanması, tasarlanan viral mesajların görsel içerikleri de eklemesine yol açmış ve daha etkin mesajların ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Firmalar tasarladıkları viral mesajların etkin dağılması için, kullanıcılarla etkileşim halinde olmaya özen göstermektedirler. Firma temsilcileri, ürün ve hizmetin kullanımıyla ilgili söylentileri çıkararak, bunların, kullanıcılar arasında tartışılmasını, ürünün veya hizmetin özelliklerini bilinmesini sağlamaktadırlar. Deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktadırlar.

Arşiv

Etiketler