Kurumsal reklam tanımı farklı isimlerle tanımlansa da, ürün reklamlarından ayrılan önemli yönleri vardır. Kurumsal reklamların en önemli farklı kısa dönemli bir etkiyi değil, uzun vadeli etkilerin planlanması ve sadece bir ürünün değil bir şirketin bütününün kuruluş ya da finansal çıkarlarına yönelik olarak hazırlanmalarıdır. Yani, bir firma tarafından üretilen her hangi bir mal ya da hizmeti, satmak ya da tanıtmak ya da bilinirliğini arttırmak amacıyla değil, bir firmanın bütün unsurlarından oluşan kurumsal kimliğini pazarlamak amacıyla yapılır. Genel olarak yürütülen bütün reklam faaliyetleri kurumsal imajı oluşturmak, güçlendirmek ya da geliştirmek ya da uzun vadede mevcut olan imajı değiştirmek noktasında etki sağlasa da, kurumsal reklamlar diğer reklam ve pazarlama faaliyetleriyle bütünleşik olarak yürütüldüğü takdirde kurumsal kimliğin oluşturulma, güçlendirilme, sürdürülme ya da değiştirilmesinde daha fazla katkı sağlar.

Kurumsal reklamlar işletmelerin yürüttüğü bütün faaliyetlere dikkat çekmek amacıyla yapılır. Oldukça genel bir tanım olsa da, kurumsal reklamın en iyi tanımlamalarından biridir. Çünkü kurumsallık bir şirketin bütün unsurlarını, gerek işgücü, gerek ürünler, gerekse teknik donanım gibi çok farklı unsurlardan oluşur. Kurumsal reklamlar kişileri şirket politikaları, fonksiyon ve olanakları, idealleri, hedefleri, standartları hakkında bilgilendirir ve eğitir. Şirketlerin bütünü hakkında olumlu kanı oluşturmak, korumak, değiştirmek hedefiyle yapılır. Şirketlerin finansal ve kurumsal açıdan güvenilirliğini sağlamlaştırarak, hem yatırımcı hem de işgücü açısından çekiciliğini arttırır. Kurumsal reklam geneliyle amaca göre tanımlansa da, ürün reklamlarından ayrılan en önemli özelliği tek bir amaca değil, bütünlük ve süreklilik arz eden bir amaca hizmet etmesidir.

Pazarlama hedeflerinden daha çok, halkla ilişkiler hedeflerine yönelik olarak yürütülen kurumsal reklam çalışmaları ile ürün reklamları arasında beş temel farklılık vardır. Bir reklam kampanyası belirlenmiş görece kısa bir zaman dilimi içerisinde bir mal, hizmet ya da markanın satış payını arttırmayı hedefliyorsa ürün reklamıdır. Ancak, yürütülen bir kampanya bir şirketin ürettiği bütün mal, hizmet ya da markaların satışlarını arttırmayı hedefliyorsa kurumsaldır. Ayrıca, doğrudan satış ve pazarlamayı konu etmiyorsa, uzun dönemli etkileri hedefliyorsa, tek bir mal hizmet ya da markayı değil, şirketi konu ediyorsa kurumsal bir reklamdır. Kurumsal reklamlar da ürün reklamları gibi reklam ajansları tarafından gerçekleştirilir. Bir kuruluş konusundaki farkındalığı arttırmak, isim değişiklikleri, birleşmeler, kurum kimliğini tanıtmak, yatırımcılarda, çalışanlarda, kamuoyunda olumlu etki sağlamak, teşkilatı bilgilendirmek, mevcut imaja katkıda bulunmak gibi hedeflere yönelik olarak planlanır, hazırlanır ve yürütülür, hedeflenen etkiye göre, birçok farklı mecra kullanılabilir.  

Arşiv

Etiketler