Interactive Advertising Bureau (IAB) İnternet Ölçümleme Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de yüzde 86'sının her gün internete girdiği 24 milyon internet kullanıcısı var. Bu rakam, internetin kitlelere ulaşmakta güçlü bir mecra olduğunu açıkça gösteriyor. IAB açıklanan verileri bu kullanıcıların yüzde 84'üne ulaşan araştırma neticesinde elde etti.

Sosyo – demografik veriler gösteriyor ki Türkiye'de internet kullanıcılarının önemli bir bölümü, satın alma yapabilen ve karar verme gücü yüksek kişilerden oluşuyor. Yüzde 42'sinin 25 – 44 yaş aralığında olduğu bu kişilerin yüzde 53'ü ABC1 SES grubunda. 25 yaşın üzerinde ve ev alışverişinden sorumlu olanların oranı yüzde 34. Bu kişilerin yüzde 48'i haber ve gazeteleri internet üzerinden takip ediyor.

Kullanıcı profillerinde dikkat çeken önemli noktalardan birisi, interneti kullanma sıklığı. 24 milyon kullanıcının yüzde 86'sı her gün internete bağlanıyor. Yüzde 13'lük bir kesim de haftada bir ya da birkaç kez internet kullanıyor. İnternet kullanımı açısından yüzde 57'lik bir oranla erkekler önde.

Eğitim açısından bakıldığında, yüzde 15'lik dilimi üniversite ve üstü eğitime sahip 1,1 milyon kişinin oluşturduğu görülüyor. Bu kategorideki yönetici sayısı ise 838.362. İlkokul mezunlarının yüzde 30'unu oluşturduğu kullanıcıların, yüzde 25'i ortaöğretim, yüzde 30'u da lise mezunu.

Türkiye'de yüzde 32 oranda kullanıcı internete cep telefonu ile bağlanıyor. Kentsel bölgelerde yaşayan internet kullanıcı sayısının 3,4 milyon olduğu Türkiye'de 875.297 kişi internet üzerinden çevrimiçi alışveriş yapıyor.

Arşiv

Etiketler