Komşu olduğumuz ülkeler ile ticaret kapasitelerini geliştiren ve ihracatlarını arttıran Türk firmaları, Rusya, Ukrayna, Mısır, Suriye, İran, Cezayir ve Irak gibi ülkede reklam veriyor. Gazete ve billboard ağırlıklı olmak üzere reklamlar birçok farklı mecrada yayınlanıyor. Bunun yanında Türk firmaların verdiği TV reklamlarında da artış gözlendi. Yurtdışında gerçekleşen fuarlarda başlayan bu reklam kampanyaları dergi reklamlarına kadar devam ediyor.

Ülkemizde yurtdışına yönelik reklam çalışmalarına talebin artmasıyla beraber, birçok reklam ajansı yurtdışında bulunan reklam firmalarıyla partnerlik sözleşmesi imzaladığı gibi, aynı zamanda bu çalışmalara yönelik işlerini yürütebilecekleri şubeler açtıklarıda gözlendi. Yurtdışında açılan şubeler sadece reklam kampanyalarını yürütmekle kalmayıp aynı zamanda marka ve patent tescili, pazar araştırmaları ve tercümanlık gibi önemli hizmetlerde vermeyi amaçlıyor.

Reklam mecralarına gösterilen ilgide ülkelere göre kültür farklılıkları göz önünde bulunduruluyor, Suriye'de otobüs durakları, İran'da billboardlar ve Ukrayna'da gazete reklamlarının daha ön plana çıktığı görüldü.

Arşiv

Etiketler