Türkiye’de reklam harcamaları gün geçtikçe artmaktadır. Sektörlerin ve ekonominin büyümesi ile paralel giden tanıtım sektörü, gittikçe daha fazla firma, kurum ve kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde bu tip harcamalar sektörler arası ilişkiyle orantılı olduğu kadar ekonominin izlediği yolla da alakalıdır. Sektöre giden harcamaların artış göstermesi sorunu ise ekonominin büyümesi ile paralellik göstermektedir. Geçtiğimiz sene Türkiye’de reklam harcamaları 2.7 milyar TL ye ulaştı. Bu sene ise ekonominin durumuna bağlı olarak daha da büyümesi beklenmektedir. Türkiye’de gıda, iletişim, kozmetiğin öne çıktığı ve en çok harcamanın bunlara yapıldığı görülmektedir. Son yıllarda reklamcılık dijital alanlara kaymaya başlamıştır. Yapılan araştırmalar Türkiye’deki reklam harcamalarının en çok televizyon kanallarına gittiğine dikkat çekmektedir. Ülkemizde televizyon kanallarının ticari bir alan olarak daha çok öne çıkması, insanların televizyon başında en az 4-5 saatini geçirmesi bu alanda ki tanıtımların daha fazla önem kazanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla firmalar televizyon mecralarına daha fazla bütçe ayırmaya başlamışlardır. Toplam mecra harcamalarının yüzde 40'ı televizyon kanallarına yapılmaktadır. Toplam 3 milyar 675 milyon YTL'lik yatırım içindeki payı 1 milyar 442 milyon YTL'ye ulaşmıştır. Türkiye’de bu tip harcamalara ilişkin yapılan araştırma ve yorumlara bakılacak olursa; Financial Times (FT); Türk ekonomisinde ki mecra harcamalarındaki yükselişe dikkat çekti. İngiliz FT; ülkede tanıtım harcamalarının 2004 yılında % 40 büyüyerek 1.27 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu sene bu tip harcamaların % 25 artışla 1.6 milyar dolar olması beklendiğe işaret etti. Türkiye'de hâlâ tanıtım harcamaları GSMH'nin yüzde 0.5'ine denk geliyor. Bu oran Doğu ve Orta Avrupa'da yüzde l ila 2 arasında değişiyor. Sadece Bulgaristan'da bu oran yüzde 0.92" diye yazdı. Dünya Reklam Verenler Federasyonu Direktörü tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye’deki diğer sektörlere rağmen ayrılan bütçelerin 2 haneli rakamlarla büyüme göstereceğini, 2008 yılı sonu itibariyle, dünyadaki tanıtım harcamasının 700 milyar USD civarında gerçekleştiğini, 2009 da ise %3 daralma gösterdiğini, bu yıl ise büyüme beklediklerini ifade etti. WFA direktörü; tanıtım payında, teknolojik şirketlerin çok hızlı büyüdüğünü, banka ve sigorta şirketlerinin onu takip ettiğini, ayrıca havacılık sektöründe korkunç bir rekabetin gerçekleşmeye başladığı ifade edildi. Türkiye Reklam(RVD) Verenler Derneği başkanı Ahmet Pura ise; 2009 yıl sonu itibari ile 2.7 milyar TL ile harcama yapıldığını, 2008 den 2009’a sektörün %15 daralma gösterdiğini ifade etti. Fakat bu yılki büyüme ile yine 3.2 milyar TL ye çıkacağını belirtti. RVD Başkan Yardımcısı Hakan Turalı; Türkiye’de son zamanlarda tanıtımların sanal ortamlara kaymaya başladığını söyledi. Sanal ortamların 36 milyon abone ile büyük bir potansiyel oluşturduğunun altını çizdi.

Arşiv

Etiketler