Dünya pazarları sürekli büyüme gösterirken, Türk reklamcılığı da büyümeye eşlik ederek, daha geniş reklamcı kadrolarıyla, daha profesyonel, görselliği çok daha iyi reklam kampanyaları düzenlemeye başlamıştır. Geçmişten bugüne Türk reklamcılığı, birbirinden farklı başarılı reklam kampanyasına imza atarken gene de, bildik reklam tasarımları sayıca daha fazlaydı. Fakat gün geçtikçe, reklam tasarımlarında, kullanılan oyuncularda, kurulan cümlelerde, firmalara ait sloganlarda iyiye doğru farklılık görülmeye başlandı. Dört reklamdan biri oldukça başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkabiliyor. Son zamanlarda, tüm dünyada olduğu gibi, reklam sektörü, yaratıcılık alanını geliştirmeye yönelik çalışmalara hız vermeye başlamıştır. Yaratıcılık yeteneklerinin kazanılmasına duyulan ihtiyacın nedeni, ekonomik pazarın büyümesiyle orantılı olarak, firmaların çoğalması, dolayısıyla ürün ve hizmet reklamlarının da bu oranda yapılmasıyla, tasarımlarda kullanılacak özgün unsurlarının bulunamayışıdır. Reklamlar gününüzde bütün dünyada, birbirine benzerdir. Bu durum tüketicilerin reklamlara alışmasına dolayısıyla reklam mesajlarının tüketicilerin dikkatinden kaçmasına neden olmaktadır. Ekonomik pazarın geldiği nokta, reklamlarda kullanılabilecek özgün, insanların dikkatini çekebilecek fikirlerin bulunmasını da zorlaştırmıştır. Böyle bir ortamda yaratıcılık alanının geliştirilerek, var olan koşullar içerisinde, bütün kullanımlardan farklı unsurları üreterek tüketicilerin dikkatini çekmek gerekmektedir. Türk reklamcılığı son zamanlarda, böyle bir ortamda, tüketicilerin dikkatini çekebilecek, yaratıcı çalışmaları ortaya çıkarmaya başlamıştır. Tüketicilerin zihinlerini yormadan, karmaşık reklam mesajları oluşturmadan tasarlanan reklam kampanyaları, yurtdışındaki markaların ve reklam ajanslarının da dikkatini çekmektedir. Türkiye’deki bazı reklam ajansları, global firmaların, dünya çapında ki reklam kampanyalarını düzenleyen reklam ajanslarıyla yarışabilecek kadar uzmanlaşmış olduklarını yaptıkları reklam filmleriyle göstermektedir. Ürün ve hizmetle ilgili görseller, görüntüler, çekim kalitesi, temaların uygunluğu, reklam mesajlarının anlaşılabilirliği çok iyi seçilmiş ve yansıtılmıştır. Üstelik bunlardan bazı reklam filmleri, güçlendirici unsurlara da çok fazla yer vermemiştir. Yani çok ünlü bir oyuncu kullanmadan veya insanların çok fazla dikkatini çekecek başka bir güçlü unsur olmadan, ana tema ve senaryo ve çekim kaliteleriyle bunları başarabilmektedirler. Türk reklamcılığı, gittikçe dünya çapında büyük kadrolara sahip reklam ajanslarının, yapılanma biçimine de ulaşmıştır. Bir firmayı, pazara girişinden itibaren ele alıp, pazardaki bütün ilerleyişini planlayabilmekte ve ona göre ürün ve hizmet, markalarının reklamlarını yapmaktadır. bu ilerleyişinde, firmanın ihtiyaç duyacağı bütün reklam, araştırma hizmetlerini karşılayabilecek uzmanlığa sahip ayrıca, bu işleri yapabilecek birimlere de sahiptir.

Arşiv

Etiketler