Türk Reklam Ajansları Derneği'nin haberine göre; ülkemizin medya reklam pazarı % 15 büyüyecek. Türkiye'deki reklamların % 55'inden fazlası televizyona, % 24,5 yazılı medyaya ve % 8'i internete % 7'si ise billboardlara veriliyor.


2010 yılında % 30'luk bir büyüme yaşanırken, 2011 yılında bu oran % 20, 2012 için ise % 15 olarak hesaplandı. yaşan bu gelişmeleri Türk Reklam Ajansları Derneği, iyimser olarak adlandırıyor.


Ekonomik durumla da alakalı olan reklam sektörü, diğer bir açıdan, Türkiye'nin 2012 yılı reklam pazarı için belirsiz görünüyor. Eğer petrol fiyatları artarsa, bu durum Türkiye'de enflasyona neden olur ve azalan gelirler reklam sektörünü olumsuz etkileyebilir.