İhracı yeni bir sektör haline gelen Türk dizilerinin gösterimi Azerbaycan'da yasaklandı. Azerbaycan Milli Televizyonu Radyo Konseyi'nin kararıyla ülkede yayınlanan tüm yabancı dizilerin gösterimi yasaklanmasına karar verildi. Yasağa uymayanları ağır cezaların beklediğini belirten Milli Televizyon ve Radyo Konseyi Başkanı Nuşirevan Muharremli, verdikleri kararın kesin olduğunu ve geri adım atmalarının mümkün olmadığını söyledi. Nuşirevan, yasağın amacının Azarbaycan televizyonun gelişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.