Aynı zamanda e – pazarlama ya da interaktif pazarlama olarak da kullanılan dijital pazarlama kavramı değişerek etkinliğini arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Diğer geleneksel pazarlama biçimleri gibi dijital pazarlamanın da direk satışa yönelik bir uygulama olmadığını söylemek gerek. Dijital pazarlama, ulaşılan sonuçlar sayesinde satışlarda artma sağlayan, bir iletişim ve müşteri ile markaları ilişkilendirme sürecidir. Dijital pazarlama klasik pazarlama yöntemlerinden farklı olarak müşteriler ile marka arasında eş zamanlı bir iletişim kurar, dinamiktir, müşterilere dair daha fazla veri içerir. Dijital pazarlama tek yönlü değildir ve kitlesel iletişimden çok, kişiye özel bir iletişim biçimidir.

Dijital pazarlama markalara pek çok avantaj sağlar. İyi planlanmış bir dijital pazarlama planı yeni kaynaklara ulaşmak konusunda sağladığı kolaylıkla, rekabette avantaj sağlar. Aracı kullanmadan dağıtım kanallarını kullanma olanağı vardır. Farklı iş modelleri üretilebilir ve tedarik zincirini en verimli şekilde kullanmak mümkün olur. Klasik pazarlamanın kitle iletişimi özelliğinden dolayı ulaşılamamış olan daha dar hedef kitlelere de ulaşmak mümkündür. Dijital pazarlama sayesinde pazar daha verimli kullanılır ve pazar döngüsü daha şeffaftır.

Dijital pazarlama da her geçen yıl değişip gelişmeye devam ediyor. Dijital pazarlama planları giderek yerleşik kurallara bağlı olmaktan çıkıyor ve süreç, son dönemde öncelikli olarak üretilen fikirlerin satılmasıyla başlıyor. Bu fikir etrafında oluşan kitlelerin ne kadar geniş olduğu ilk etapta önemli olmasa da, fikrin kontrolünü ellerinde bulunduranlar onlar. Yapı ne kadar şeffaf ve dürüst ise, o kadar hızlı yaygınlaşma şansı buluyor. Değer olmadığı sürece tek başına fiyatın dijital pazarlamada bir önemi yok. Sadece online reklam vermek ve bunların trafiğini arttırmak, internet sitesi kurmak ve gerekli bağlantıları sağlayarak e – posta ve anlık mesajlaşma sistemleri kullanmak, müşterilerden oluşan bir e – posta listesi tutmak artık dijital pazarlama için artık yeterli değil. İş modellerinin sürekli yeniden kurulması ve statükonun değişmesi dijital pazarlamanın başarısını arttırıyor.

Klasik pazarlamada ürün, fiyat, mecra ve tanıtım unsurları şirketler tarafından belirleniyordu. Günümüzde hızla değişen piyasa koşulları ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, tüketiciler de bu unsurların belirlenmesi sürecinde daha kolay yer alabilir konuma geldiler. Ürün fikir aşamasından itibaren tüketiciler tarafından belirlenen doğrultuda geliştirilebiliyor. Böylece dijital pazarlama planlarının merkezine tüketicileri oturtan şirketler hem tahmine dayalı yöntemlerdeki pazarlamanın bütün riskini tek başlarına almamış oluyor, hem de dile getirilen sorunlara önerilen çözümler sayesinde sonuçlara daha hızlı ulaşabiliyorlar.

2011 yılı için öngörülen dijital pazarlamanın bütçesi yaklaşık 300 milyon dolar civarında. Yaratıcı pazarlama fikirlerinin sosyal medyayı yoğun olarak kullanan tüketicilerle bu alanda buluşması için gereken şey ise sadece bir bilgisayar. Şirketlerin dijital pazarlamaya yönelmelerinin bir nedeni de, sadece tüketicilerin, bayilerin, çalışılan ortakların değil, rakiplerin de bu piyasada yer almaları. Üstelik dijital pazarlama sadece büyük şirketlere değil, küçük şirketlere de açtığı kapılarla maliyet açısından düşük bir bütçe ile daha yoğun geri dönüş alma imkanı da sunuyor

Arşiv

Etiketler