Pazarlama anlayışının odağına teknoloji oturalı hayli zaman oldu ve hem üreticiler hem de tüketiciler teknoloji odaklı pazarlama anlayışına hızlı bir şekilde uyum sağladı. Geleneksel pazarlamanın devri henüz kapanmadıysa da, sadece geleneksel anlayışla yürütülen bir pazarlama faaliyeti istenilen sonuca ulaşmakta çoğunlukla yeterli olmuyor. Özellikle mobil telefonların hemen her yaş grubundan tüketici tarafından kullanılıyor olması sebebiyle, basit bir uygulama olan ve tüketicileri kısa mesaj ile kampanyalara katılmaya davet eden reklamlar dahi, kampanyaların etkisini arttırmakta etkili olabiliyor.

Teknoloji sadece pazarlamanın anlayışını değil firmalar ile tüketici ilişkisini de yeniden şekillendirdi. Daha önce, tüketiciler açısından bir mal ya da hizmeti satın alırken vaat edilen özelliklerin aslında mevcut olmadığını ya da eksik olduğunu ilk kullanım sonrası fark etmeleri, satış sonrası hizmetin yetersiz, eksik ya da zamanında verilmemesi gibi durumlar söz konusu olduğunda tüketicilerin çeşitli kuruluşlar yoluyla şikayetlerini ifade etmeleri gerekiyordu. Şikayetin takibi süreci de oldukça sıkıltılı ve karmaşık oluyor, sonuç almak için ise uzun zaman beklemek gerekebiliyordu. Ancak özellikle internetin günlük hayata yoğun şekilde entegre olmasıyla birlikte tüketiciler açısından mal ya da hizmetle ilgili yaşadıkları sorunları gerek firmalara doğrudan aktarabiliyor, gerekse de çeşitli platformları kullanarak iletebiliyorlar. Teknolojinin bu noktada tüketicilere sunduğu en önemli avantaj kendilerini daha rahatça ifade edebilmeleri ve aynı zamanda da benzer deneyimleri yaşayan tüketicilerle paylaşım yapabilmeleri.

Gerek tüketicilerin ilettikleri şikayetlerin takibini yapan platformlar, gerekse de tüketicilerin kendilerinin şikayetlerini iletebilecekleri mecraların pazarlama açısından en önemli avantajı ise, tüketicilerin tepkilerini, yaşadıkları sorunlarla ilgili yaklaşımlarını, beklenti ve fikirlerini öğrenebiliyor ve pazarlamanın daha etkin şekilde yürütülmesine olanak tanıyor. Tüketiciler açısından yaşanan bir soruna verilen hızlı cevaplar ve çözümler aynı zamanda firmalar açısından olası sorunların büyüyerek bir tepki haline gelmesini de engelliyor. İnternete erişimin kolaylaşması sebebiyle kullanıcılar yorum yapabildikleri ya da düşüncelerini, deneyimlerini paylaşabildikleri gibi, diğer kullanıcıların gönderimlerine de ulaşabiliyor ve olumsuz bir durum olduğunda hızlı şekilde tepki gösterebiliyorlar.

Pazarlamanın en önemli ayaklarından reklam kampanyaları gerek karma mecralarda, gerekse de sadece internette sürüdülebiliyor. İnternet reklam gelirleri sürekli bir yükseliş halinde ve önemli br kesim tüketici hemen hergün internet kullanıyor. Bu noktada firmalar açısından bu yeni mecrada olumsuz bilgi, deneyim ve yorumlarla yer almak yürütülen pazarlama faaliyetlerinin etkisini azaltabiliyor ya da güvensizliğe neden olabiliyor. Firmaların tüketicilere hızlı bir şekilde cevap verebildikleri, görüş ve önerilerini alabildikleri, sorunlarına çözüm önerebildikleri bu yeni platform, tüketiciler açısından da hızlı olması ve doğrudan firma ile iletişim kurmayı sağlaması açısında sadece olumsuz durumlarda değil, olumlu deneyimlerin de paylaşılması noktasında da tercih ediliyor.  

Arşiv

Etiketler