Toplam kalite yönetimi, işletmelerin sadece ürettiği mamullerle ilgili değildir. Bu tanımlama, pazarlama iletişiminin bütün öğelerinin çalışmalarında yapılan sürekli yenilik, en iyi seviyeleri ifade ederken, buna ek olarak yapılan çalışmaları da ifade etmektedir. İşletmeler pazarlara girerken, pazarlama stratejileri oluşturarak işe başlamaktadır. Bu stratejiler, işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren, tüketici yönlü olarak düşünülerek yapılmaktadır. Kurumla ilgili çalışmalar, mamullerin bileşenleri, ambalajı, stili, rengi, gireceği Pazar ortamları, dağıtım kanalları, halkla ilişkileri, satış personelinin çalışma biçimi, iletişim yani reklam kanalları, rakiplerin durumları, firma çalışanlarının maksimum performanslarını kullanabilecekleri koşulların oluşturulması v.b. pazarlama iletişimi ve buna ek çalışmaların hepsindeki kalite kastedilmektedir. Bu yüzden kalite yönetimine toplam eklenmiştir. Yani hepsinin başarılı, en iyi şekilde, teknolojik ve yeni yaşam biçimlerine uygun olması hedeflendiği için Toplam kalite yönetimi denmiştir. Elbette bütün bunlar, hedeflenen kitle ve onun özellikleri hesaplanarak yapılmaktadır. Toplam kalite yönetimi, Müşterilerin yani tüketicilerin istek ve arzularını, beklentilerini maksimum düzeyde, yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için tüketici veya müşterilerin güvenini kazanmayı da hedefler. Bunlarla birlikte, önemli olan diğer unsurlar, işletmenin çalışma prosedürlerinin daha iyi olmasını sağlama, az hataların yapılması, maliyetlerin düşük olması, işletmenin az borç altına girmesi ve avantajları kullanmasını da hedeflemektedir. Bütün bunlar, aynı zamanda işletmenin vizyon ve misyonu olarak ortaya çıkmaktadır. İşletme bunların yayılması, geniş kitleler tarafından bilinmesi için gönüllü çalışmaları da destekler. Tanınma ve bilinme adına, sürekli araştırmalar ve analizler yapar, bunların verilerini veya sonuçlarını kullanarak yeni kararlar ve çalışmalar yaparak, en iyi seviyeleri yakalamaya çalışırlar. Sürekli iyileştirme, tüketici isteklerini sürekli gerçekleştirme çabası, çalışanların katılımı, bilimsel verilere veya nesnel araştırmalara dayalı, karar verme mekanizmaları, karşılıklı faydaların, işletmenin bütün çıkar çevresinde aranması da toplam kalite yönetimin, aynı zamanda bugünkü pazarlama iletişiminin anlamında bulunmaktadır. Tüketici yönlü pazarlamada, toplam kalite yönetimi, en üst düzeyde performans göstererek, çalışanların, tüketicilerin, işletme çevresindeki fayda gruplarının beklentilerini karşılamaya çalışırken, alınan kararlar, işletmenin kendi içerisinde ki karar mekanizmasınca, tek başına alınmaz. Kararlar daha çok, tüketicilerin istekleri ve beklentileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Arşiv

Etiketler