Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği" yürürlüğe girdi. Birçok yeni düzenlemeyi reklam dünyasına sokacak olan yönetmelikte yer alan maddelerden bazıları şunlar:

*Karşılaştırmalı reklamlar, aldatıcı olmayacak ve haksız rekabete yol açmayacak şekilde tasarlanacak. Ayrıca, yalnızca aynı ihtiyaç ve isteğe yönelik ve aynı niteliğe sahip ürünler için geçerli olacak.

*Reklamda kullanılan bilgiler ispatlanabilir olacak.

*Reklamlarda ifade edilen fiyatlar, vergi dahil fiyatlar olacak.

*Reklamlar, hiçbir şekilde tüketiciyi yanıltabilecek türde içeriğe sahip olamayacak.

* "%50'ye varan indirim" ifadesi artık yanıltıcı tanıtım kapsamına giriyor. Ürünlerin veya hizmetlerin, indirimli net fiyatları tüketiciye beyan edilecek. Ayrıca, indirimli satışın gerçekleşeceği tarihler ve eğer indirimli ürün sınırlı sayıda mevcutsa bunlar açıkça belirtilecek.

*Seyahat acenteleri, hem yurt içi hem de yurt dışı fiyatlarını Türk Lirası olarak belirtecek.

*Genel ahlak kurallarını çiğneyen ifade ve görüntüler reklamlarda kullanılamayacak.

*İnsanlarda endişe uyandıracak biçimde, hastalık ve yaralanma gibi olayların yanıltıcı kullanımı yasaklanıyor.

* Şiddet içeren, kamu düzen ve huzurunu bozan davranışlara yol açabilecek, bu davranışları özendirebilecek veya normalleştirecek içeriğe sahip reklamlar yasaklanıyor.

*Hasta, çocuk, yaşlı ve engelleri istismar edici görüntü ve mesajlar içeren reklamlar yasaklanıyor.

*Reklamlarda, sağlık görevlileri belirli bir markayı tanıtamayacak.

*Çocukların görebileceği zaman ve mecralarda yer alan reklamlarda, çocukların hayal ile gerçeği ayırt edememesi dikkate alınacak ve çocuklarda gerçek dışı beklentiler oluşturabilecek reklamlar olmayacak.

*Falcı, medyum ve astrologlar reklam yapamayacak.

*Reklamlardaki altyazılar ve bilgi verici diğer yazılar okunabilir büyüklükte olacak ve tüketicilerin okuyabileceği süre görünecek.

 

Arşiv

Etiketler