Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik ile ticari araç reklamlarına yeni kurallar getirdi. 1998 yılında çıkarılan yönetmeliği yürürlükten kaldırılan yeni yönetmelik, ticari araç reklamlarına ilişkin usul ve esasları daha kapsamlı ve ayrıntılı olarak belirledi.

Yeni yönetmelikle, ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler, kiralık otomobil gibi motorlu araçlar ve bu araçlarla çekilen hafif römorklar reklam kapsamında olacak. Umumi servis araçları, personel servis araçları ve okul taşıtlarında reklam yapılamayacak, belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde reklam yapılabilecek. Gerçek ve tüzel kişilerin işlettiği otobüs ve toplu taşıma araçlarındaki reklamlar ise, Belediye Kanunu hükümlerine tabi olacak ve bu araçlara uygulanacak olan araç giydirme reklamları için yönetmelik hükümleri geçerli olmayacak.

Yeni yönetmelik araçların cam, tekerlek, ön ve arka kısımlarında reklam bulunmasını yasaklıyor. Ayrıca araçların dış kısmındaki reklam uygulamalarında sesli veya görüntülü cihazlar, üç boyutlu objeler, diğer sürücüler ya da karayolunu kullananlar için yansıma yapan malzemeler kullanılamayacak. Bunun yanında araçlarda düşme, kayma, dengeyi bozma, karayoluna değebilecek, yolda bulunan bir şeye takılabilecek, gürültülü ve sürücü görüş açısını engelleyecek şekildeki reklam tabelaları kullanılamayacak.

Ticari araçlarda reklam yapılabilmesi için gerekli olan yetki belgesi artık yetkili trafik kuruluşlarından değil, belediyelerden alınacak. Ayrıca araçlara komple reklam giydirme uygulaması yapılamayacak ve aracın rengi tamamen değiştirilemeyecek. Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından hakkında durdurma cezası uygulanan ticari reklam ve ilanlar hiçbir surette ticari araçların üzerinde yer alamayacak.  

Arşiv

Etiketler