• Dergiler ve televizyon birbirini tamamlamaktadır. TV reklamcılığı kuvvetlidir ve nüfuz edici etkiye sahiptir fakat kısa sürelidir. Dergi reklamı ise okuyucuların kontrolündedir, okuyucu ilişki değerleri taşır ve az okuyucuya ulaşabilir. TV+dergi stratejisinin sadece TV tanıtımından daha fazla etkili olduğuna dair açık bir kanıt vardır.
 • Birçok sadece TV-odaklı tanıtımlar piyasanın önemli sektörlerine yeterince ağırlık vermemektedir – daha genç eğiliminde olan ticari amaçlı televizyon izleyicileri daha aydın hale geldikçe, daha pahalıya eğilim artmakta ve daha eğitimli hale gelmektedir. Televizyon ve dergilerin kombinasyonu, izleyiciler arasında maruz kalmanın paylaştırılması/dağıtımında çok önemli bir gelişme sağlayabilir. Diğer bir ifade ile; daha iyi hedefe ulaşma.
 • Her iki ortamın faaliyet gösterdiği farklı yönlerden dolayı, bir TV mecrasından sağlanan iletişime dergiler de eklenerek artırılabilir. Dergiler hem bir TV tanıtımında olmayan yeni bir bilgiyi iletebilir hem de insanları TV tanıtımlarını yeni yönlerle algılamada yönlendirmektedir. Sonuç ise; daha zengin, daha bütün bir iletişimdir. Dergiler televizyon işini daha kuvvetli hale getirmektedir. Sayfalar ve ekran bir birine hayat kaynağı olmaktadır.
 • Dergi reklamı televizyonla çok benzer bir düzeyde farkındalık meydana getirir. Adtrack çalışması, bir takım tasarımların arasından, TV’de 100 büyük reyting puanlarından elde edilen ortalama başarı %13 ve dergilerde de bu oran tamamen aynıdır; %13. fakat dergilere maruz kalma kabaca TV’nin yarı fiyatına mâl olmaktadır.
 • Amerika’da elde edilen kanıtlar da aynı sonuca varmaktadır: aynı şekilde, dergiler TV’ye göre önemli derecede daha yüksek tanıtım farkındalık düzeyleri sunmaktadır.
 • PPA’nın “Sales Uncovered” 2005 çalışması dergi reklamının televizyon tasarımına yakın bir satış etkisine sahip olduğunu fakat bunun daha düşük maliyetle olacağını göstermiştir.
 • Bunu daha fazla kuvvetlendirmek gerekirse, aynı zamanda PPA’nın daha önceki tüketici panel veri analizleri de dergilerin televizyon ile beraber kullanıldığında piyasa payında önemli kazançlar sağladığını ortaya koymuştur. Dergi okurlarının yoğun okuyucu kesimi arasında, dergi reklamının ortalama marka payını televizyon reklamcılığının üstünde olarak %11 oranında artırmıştır.
 • Amerika’dan elde edilen diğer analizler, aynı aynına olarak, dergilerin televizyondan daha fazla satış yapılmasına yardımcı olduğunu göstermiştir.
 • BK’da ve diğer yerlerdeki gittikçe artan sayıdaki piyasa değerlendirmeleri ve vaka analizleri karma medya olan TV+dergi çalışmalarının ürün satışında sadece-TV stratejine üstünlük sağladığını göstermektedir.
 • Herhangi bir karma medya çalışmasından elde edilen artırılmış performansın nedeni daha iyi hedeflemenin (özellikle daha basit/daha genç/daha pahalıya yönelen bölümler arasında) ve sadece televizyon tanıtımının vereceğinden daha kuvvetli iletişimin bir birleşimidir.
 • 2004 NRS Readership Accumulation Survey, dergi tasarımına maruz kalmanın bir dergi sayısının/basımının okuyucularının oluşum oranının yansıtarak zaman içinde doğru bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktadır. Bu da dergi reklamının da aynı televizyon tanıtımı ile aynı yönde planlanabilmesi anlamına gelmektedir: haftalık tiraj sayıları ve haftalık ulaşım tahminleri ile.
 • Tüm medyalar azalan geri kazanımlara maruzdur ve birçok televizyon mecrasının da oldukça düşük marjinal kazançlara ulaştığı görünmektedir. Marjinal TV parası başka bir ortamda, özellikle dergilerde, çok daha iyi harcanabilir.
 • Sürekli tanıtım baskısı için  (aradaki açıklar ile yoğun patlamalara karşıt olarak)kuvvetli argümanlar bulunmaktadır. Bunu yansıtmada dergiler harika bir unsurdur, ister kendi başlarına olsun ister diğer medyalarla kombinasyon oluşturarak olsun.
 • TV ve dergiler beraber kullanıldığında, birçok çalışmaya göre en azından bütçenin %25-30’unun dergilere yatırıldığı görülmektedir.
 • Televizyon ve dergi tasarımları farklı farklı zamanlarda olmasından ziyade aynı anda gösterime sunulmalıdır. O yüzden, mesajlar maksimum sinerji için etkileşimde bulunabilir.
 • Duraklama dönemlerinde, bir kişinin çalışmayı kesmekten ziyade muhafaza eder ve hatta artırır.

Arşiv

Etiketler