Her ne kadar televizyon reklamları, tüketicilerin bilinç düzeylerini yükseltmekteyse, firmaların pazarlardaki ilerleyişine olumlu katkılar sağlamaktaysa, toplumun çeşitli kesimlerine birbirinden farklı zararları da bulunmaktadır. Pek çok makalemizde, hep sözünü ettiğimiz gibi, insanlar günün yorgun zihinlerini dinlendirmek için, sevdikleri dizileri, beğendikleri sinema filmlerini, haberleri, faydalı programları, merak ettikleri konuları izlemek için televizyonların başına günde birkaç saat geçmektedir. Bu amaçlarla televizyon seyreden insanlar, dolayısıyla potansiyel veya hedef tüketici konumunda olarak, kendi programlarını beklerken, reklam kuşaklarını izlemektedir. Reklamlardan etkilenmekte ve yaşam biçimini ona göre kurgulamaktadır. Kendine yeni bakış açıları edinmekte ve bu bakış açısına göre seçimlerini yapmaktadır. Markaların ürün veya hizmet tanıtımları, en nihayetinde satış amaçlıdır. Tüketiciler tercih etsin, satın alsın, kullansın, bilsin, öğrensin diye yapılmaktadır. Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz yaşam koşullarına bakıldığında, bin bir çeşit firma, ürün ve hizmet bulunmakta ve bunların hepsine ilişkin reklam tasarımı yapılmakta ve uygulanmaktadır. Bunların hepsi yukarıda söylediğimiz nihai hedefi taşımaktadır.

Reklamlardan etkilenen insanlar, sürekli satın almaktadır. Eskiden insanlar, ihtiyaçlarını karşılayacak şeyleri satın alma eğilimindeydi, fakat günümüzde bu durum değişmiştir. Artık, ihtiyaçtan çok, istek ve arzularını tatmin eden şeyleri tercih ederek satın almaktadırlar. Bu durum, ihtiyaç olan veya olmayan, birçok şeyin satın alınması anlamına gelmektedir. Her geçen gün, yeni ve etkili tanıtımlar, bu, satın alma durumunu tetiklemekte ve artarak devam etmesini sağlamaktadır. Bu durum da insan, kesintisiz bir tüketim kulvarına girmektedir. Tüketmekte ve bir yenisine gözünü dikmektedir. Yeni geleni merak etmekte ve onu da çok kısa bir sürede tüketmektedir. Bu tip alışkanlıkların insanlarda var olmasının veya oluşmasının ana nedenlerinden biri reklamdır. Televizyon reklamları ise, bu mecralar arasında en etkili araçlardan biridir. Çünkü bu araç, hem görsel, hem işitsel hem de algısal olarak insana seslenebilmektedir. İnsanın sevdiklerini, alışkanlıklarını, isteklerini gelecekle ilgili beklentilerini, özlemlerini işleyen tasarımlar, onu etkilemekte ve yönlendirmektedir.

Bu etki kadınları kendi alanlarında, erkekleri kendi alanlarında, çocukları da kendi alanlarında etkileyerek, sürekli tüketmelerine, kısa süreli mutluluk anlayışına sahip olup genelde mutsuz, tatminsiz bireyler olmalarına neden olmaktadır. Gereksiz satın alma eğilimi beraberinde bir tür boşluğu da getirmektedir bir süre sonra. Özellikle, bu gruplardan en çok çocuklara zarar vermekte olan televizyon reklamları, onların sağlıksız beslenmelerine, algılarının henüz geliştiği ve en savunmasız oldukları zamanlarında, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek duygu ve düşüncelere sahip olmalarına neden olmaktadır.

Arşiv

Etiketler