Televizyon reklamları, toplum üzerinde en çok etkili olan mecraların başında gelmektedir. Televizyon reklamlarının tüketime olan etkisi, günümüzde de geçmişte de sürekli tartışılan, güncelliğini hemen hiç yitirmeyen bir konudur. Elbette diğer tanıtım mecralarının da tüketime etkisi vardır. Fakat günümüzde toplumların tüketim alışkanlıklarını, etkin bir şekilde başlatan, yönlendiren ve arttırıp azalmasını sağlayan televizyon reklamlarıdır. İnsanların her gün, günlerinin birkaç saatini televizyonlarının karşısında geçirmesi, bunun en önemli etkenlerinden biridir. Tanıtımlar, eskiden olduğu gibi sadece firmaların, markalarını, ürün ve hizmetlerinin bileşenlerini, kaliteli üretim ve kullanım kolaylıklarını vermekle kalmamaktadır.  Günümüzde, insana dair olan pek çok duygu ve düşünceyi firmalarla, markalarla, ürün ve hizmetle ilişkilendirmektedir. Gene bilindiği gibi, günümüzde insanların pek çok ihtiyacı bulunmaktadır. Bunlardan en önemli olanları, başarılı bir sosyal çevreye sahip olmak, beğenilmek, güzel veya çekici bulunmak, insanlar tarafından kabul edilmek, her anlamda destek ve teşvik görmek v.b. toplumsal istekleri ve ihtiyaçları bulunmaktadır.

İnsanların bu tip toplumsal ihtiyaç ve isteklerini, markalar ve onların ürünleri, hizmetleriyle ilişkilendirerek sunmaktadır. Tasarımın en önemli özelliklerinden biri olan ikna edici olma özelliği, tüketicileri ikna etmektedir. Her markanın, ürün ve hizmetlerinde belirli bir yaş grubuna, cinsiyete veya belirli bir yaşam standardında olanlara hitap eden türü bulunmaktadır. Hal böyle olunca, her tüketiciye özel tasarım bulunmakta ve bunların hepsi, tüketicileri tüketim için ikna etmektedir. Dolayısıyla toplumların tüketim alışkanlıkları çığ gibi büyümektedir. Tüketilen şeyler, bunların yönlendirmesiyle de her geçen gün değişiklik göstermektedir. Bir süre sonra, tüketicilerin alışkanlıkları değişmeye başlamakta, istek ve amaçları farklılaşmaktadır. Her yeni edinilen amaç veya istek, yeni tüketimlerini de beraberinde getirmektedir. Televizyon reklamlarının hem görsel, hem işitsel hem de algısal olması, onların etki gücünü arttırmaktadır. Tüketicilerin özlemlerinde olan pek çok görüntü sunulmakta ve marka, ürün veya hizmete sahip olunması halinde sahip olunabileceği ifade edilmektedir.

Bütün bunlar, televizyon reklamlarının tüketime olan etkisini arttırmaktadır. Daha doğrusu tüketimi arttırmaktadır. Bazen, tüketicilerin olmasa da olabilecek ürün ve hizmetleri kullanmalarını, onları satın almalarını sağlamaktadır. Her ürün, farklı bir boşluğu doldurmaktadır. Her boşluk zaten insanların iç dünyalarında veya yaşamlarında olabilen unsurlardır. Televizyon tanıtımları, bu tip boşluklara markaları, hizmetleri, ürünleri yerleştirmekte ve gün geçtikte, tüketicileri tüketime yönlendirmekteki etkisi artmaktadır. Tüketicinin, meraktan, istekten, ihtiyaçtan veya başka herhangi bir nedenden dolayı satın alma davranışını göstermesini sağlamaktadır.

Arşiv

Etiketler