Televizyon reklamları dinamik, ilginç, farklılık içeren ve gittikçe kendini geliştirerek, toplumun hep bir adım ötesinde olan bir mecradır. Tanıtım diğer adıyla reklam bugün, bütün toplumsal sistemlerde, etkin olarak kullanılan bir pazarlama aracıdır. Tanıtım, ürün, hizmet, fikirlerin topluma benimsetilmesi için yapılan, içerisinde ikna edici unsurların, özendirici öğelerin olduğu, kitlere ve toplumlara yeni şekil veren bir kitle iletişim aracıdır. Bu çalışmalar, firmalar ile tüketici arasında kurulan bir iletişim köprüsüdür. Her iki taraf ta bu iletişim köprüsünü kullanmakta ve karşılıklı etki-tepki oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Günümüzde kitleler veya toplumlar, ekonomik, toplumsal, kültürel açıdan, tanıtımlardan etkilenerek hareket etmektedirler. Bunun yararlı veya zararlı birçok etkisi olabilmektedir. Televizyon reklamlarının toplumsal etkilerinin olumsuz olanları, pek çok araştırmacıya göre, olumlu etkilerden daha fazladır. Bu olumsuz etkiler ise aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.

Televizyon reklam, hedef grupları, ekonomik yönden etkiler ve bazen gereksiz harcamalar yapmalarını sağlar. Hedef grupları ikna ederek, gerçek ihtiyaçları dışında kalan ürün ve hizmetleri satın almalarını sağlamak için yönlendirir. Televizyon en çok izlenen kitle iletişim aracı olmakla birlikte hemen her evde bulunmaktadır. İnsanlar, günde mutlaka birkaç saat televizyon izlemekte ve bunlardan etkilenmektedir. Şu halde televizyon reklamlarının toplumsal özelliklere olan etkisi diğer mecralardan çok daha fazla ve ayrıntılı olmaktadır. Televizyon reklamları, insanları çabuk tatmine ulaştıracak, elle tutulabilir unsurlara özendirmektedir. Bu yüzden insanların asıl olarak mutlu oldukları, kendilerini daha güvende hissettikleri elle tutulamayan unsurlara karşı uzak durmalarına sebep olmaktadır. Yani insanların manevi güzellikleri aramamasına neden olmaktadır. Televizyon reklamları, günümüzde global markaların tanıtımlarını da yapmaktadır. Özellikle başarısız, kötü örnekler, toplumların gelenek ve göreneklerine uygun olmayan mesajları ileterek, toplumsal değerlerin değişmesini sağlamaktadır. Bu değişim olumlu yönde olmadığından, değişim geçiren bireylerin mutsuz olmalarına, özellikle belirli yaş grubunda olanların, sağlıksız gelişmelerine neden olmaktadır. Kısa süreli her tatminden sonra, bireylerin yeniden arayışa girmelerine neden olmaktadır. Televizyon reklamları, grupların veya hedef kitlelerin algıları üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Mesajlarının anlaşılabilmesi için tasarlanan, basit, yalın, anlaşılabilir ifadeler, karmaşık veya daha derin mesajların anlaşılamamasına zamanla neden olmuşlardır. Bireyleri kolay algılanabilir mesajlara alıştırmıştır. İnsanlar, zihinlerinin yorulduğunu düşündükleri mesajlar üzerinde durmamakta ve önemsememektedir. Bu mecra, kitlelerin, yeme ve içme kültürünü, giyimini, gelenek, göreneklerini, estetik anlayışını, sanat anlayışını, bireylerin sanata karşı yaklaşımlarını, sosyal ilişkilerinde ki standartlarını değiştirmiştir. Belirli marka gruplarının oluşmasını sağlamış, bireylerin yaşam standartlarının markalarla açıklanmasına neden olmuştur. Toplumsal etkileri en genel anlamda bu şekilde devam ederken, aslında bu etkiler çok daha ayrıntılıdır.    

Arşiv

Etiketler