İnsanlar gündelik yaşamlarının hengâmesinden kurtulabilmek için, günde mutlaka birkaç saat televizyon seyretmektedir. Bunu her kesimden, her yaştan, her kültürden kısaca sosyo-ekonomik veya sosyo-kültürel anlamda, birbirlerinden çeşitli farklara sahip, bütün insanlar yapmaktadır. Televizyon bilindiği gibi görsel, işitsel, algısal bütün göstergeleri yansıtabilen, kitle iletişim araçlarının başında gelmektedir. İnsanların yaşadığı en ücra köşelerde bile, edindikleri ilk eşya veya alet televizyon olmaktadır. Ajansları veya reklamcılık sektörü de bu durumun bilincinde olarak, televizyon reklamlarını etkinlik durumuna göre ayırıp ve gene, insanların ayrımlarına göre, yaşlarına göre etki durumlarına göre tasarlayarak göstermektedir. Televizyon reklamları, çok çeşitli türlerde yapılabilmektedir. Ayrıca günümüzde, televizyon reklamlarında, insanların dikkatlerini çekebilecek pek çok unsur kullanılmaktadır. Ama genel anlamda tanıtımlar, daha çok eğlendirici yönüyle bilinmekte ve bu yüzden izlenmektedir.

Televizyon reklam sektörünün bu kadar yüksek izleyici kitlesine sahip olmasıyla tanıtımlar, yoğunlukla televizyonlarda yayınlanmaktadır. Bu durum insanları hem olumlu yönde etkilemekte hem de olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanı olumlu yönde etkileyen televizyon reklamları, tüketicilerin bilinçli olmalarını, piyasada bulunan, ürün ve hizmetler arasında, kendilerine en uygun olanını seçmesini sağlamaktadır. Ürün ve hizmetlerde bulunan özelliklerin, nerede, ne işe yaradıkları, nasıl kullanılmaları gerektiğini anlatmaktadır. Yanıltıcı mesajlar ile, doğru mesajlar arasında ki ayırımı yapabilmelerini sağlamaktadır. Firmalar, çeşitli yaş ve meslek grubunda olanlara yönelik tanıtımların, tasarlanmasını sağlarken, yaşadıkları toplumun kültürünü ve bütün yapılarını çözümlemiş olmaktadırlar. Buna rağmen, bazen, televizyon reklamlarında, toplumsal yaşamı olumsuz yönde etkileyen mesajların verilmesine neden olabilmektedir. Firmalar, marka, ürün ve hizmetle ilgili tanıtımlarını, hitap ettiği hedef kitlenin dikkatini çekmek, unutmamasını sağlamak, sevmesini, satın almasını, kullanmasını, ürün ve hizmete yönelik olumlu duygular ve düşünceler beslemesini sağlamak istemektedir. Bu yüzden tasarımlarında, birbirinden farklı pek çok unsuru kullanmakta ve hedef kitlenin, tanıtımda kullanılan unsurla, ürün ve hizmeti özdeşleştirmesini istemektedir. Bireylerin toplum içerisinde rahat ve uyumlu yaşamalarını sağlamak için, çeşitli toplumsal normlar bulunmaktadır. Örneğin, şiddetin yanlış ve suç olması, cinselliğin çeşitli kriterlere bağlı olarak yaşanabilmesi, sömürünün, istismarın yanlış ve suç olması v.b. pek çok unsur denetim altına alınmış ve bütün bunlar, kültürün bir parçası haline gelmiştir. Bunların geneline, toplumsal kültür ve ahlak, gelenek görenek denmiştir. İşte firmaların yaptıkları tasarımların bazılarında, bu toplumsal değerlerin yok edilmesine sebep olacak mesajların iletilmesine, farklı yaş gurubunda olan insanların, bu değerlere ters düşen, yeni değerlere sahip olmasına neden olduğu görülmektedir. Bu tip etkilenmelerle de, bu bireylerin, toplumsal yaşamlarında mutsuz olmalarını sağlayan davranışları gösterdiği görülmektedir. Bu mecrada firma markalarının, ürün ve hizmetlerin sahip olmadığı halde veya gerçekten olduğu kanıtlanmamış özelliklerin bulunduğunu ima etmeleri, belirtmeleri, şiddeti teşvik edecek unsurları kullanmaları, toplumsal ahlak değerlerini değiştirecek, bireylerin mutsuzluğuna neden olacak yeni değerleri vermeleri reklamın zararlı ve yanlış etkileri olmaktadır.

 

Arşiv

Etiketler