Reklam;  firmaların ürün ve hizmetleri ile ilgili özelliklerin, bilgilerin, hedef kitlelere aktarılma sürecidir. Geçmişten günümüze gelişimini sürdüren, ekonomik sistemlerde, aynı ürün ve hizmetlerin sayısı, gün geçtikçe artmakta ve çeşitlenmektedir. Böylesi bir ortamda, firmaların hedef tüketicilerine ulaşması bir yana, onları kendi ürettikleri ürün ve hizmete yönlendirme sorununu gündeme getirmiştir. Firmalar bu sorunu çözebilmek adına, çeşitli stratejileri geliştirmeleri için, reklam ajanslarıyla daha sık, çalışma zeminleri hazırlamaya başlamışlardır. Bununla beraber, reklama ayırdıkları bütçe, gün geçtikçe artmaktadır. Hedef kitlelerini, kendi ürünlerine çekmek için, birbirinden farklı reklam stratejileri çizen firmalar, daha düşük maliyet, daha kullanışlı ürün v.b. özelliklerle fark yaratmaya çalışmaktadır.

Son zamanlarda, firmaların bu rekabet ortamı, kıyasıya bir mücadele halini alırken, bu ortamdan en çok tüketiciler faydalanmaktadır. Hem ürünlerin bütün özelliklerini öğrenme fırsatı bulmakta, hem de daha düşük fiyata mal edebilmektedirler. Rekabet ortamında firmalar, kendi ürünlerinin satışı için, diğer benzer ürün özellikleriyle, kıyaslama yoluna giderek hedef kitlerine seslenmektedir. İnsanların zihninde yer edinebilmek için, kesintisiz tekrarlar veya çok sık reklam spotlarını kullanmaktadırlar. Zamanımızda bununla ilgili, en belirgin örneği, telekomünikasyon firmaları sergilemektedir.

MTM'nin 12 televizyon kanalını kapsayan analiz sonuçlarından da anlaşıldığı gibi; Vodafone, Türkcell, Avea, Telsim, Türk Telekom ile birlikte yabancı ortaklı birkaç firma daha, rekabet halinde, televizyon reklam mecralarını kullanmaktadır. Daha önceki makalelerimizde hep, reklamın nasıl olması, etkisi, anlatım biçimleri üzerinde durmuştuk. Reklamın etkili olabilmesi için, anlaşılır olması gerekmektedir. Dikkat çeken, izlenebilir, insanları şaşırtan, farklılıkları içermesi gerektiği gibi konuların, bu reklam biçimlerinde olmadığı görülmektedir.

11880 bilinmeyen numaraları öğrenme servisi, rekabet halinde olan hizmetlerinden biridir. Günümüzde bu reklam tasarımları, televizyonlarda dönmektedir. Yalnız reklam, diğer firmaların benzer ürünlerinin reklamlarıyla, karışmakta ve insanların içinden çıkamadıkları mesajları içermektedir. 11880-11811-11818-11824 bu numaraların hepsi aynı hizmeti sağlamaktadır. Fakat hepsi, farklı firmaya ait hizmetlerdir. Televizyonlarda gösterilen reklamlarda, hangi numara, hangi firmaya ait belli değildir. Hangisinin sunduğu avantajlar, hangisiyle kıyaslanıyor anlaşılamıyor. Servislerin maliyet konusu ise tam bir karmaşa sunmaktadır. Reklamlardaki tekrar vurguları, yan anlamlar içermektedir. Halbuki reklamın her zekaya, her yaşa, her tüketiciye hitap etmesi gerekmektedir.

Ülkemizde, daha önce Türk Telekom'a ait olan 118 bilinmeyen numara servisi, herkes tarafından bilinen bir servisti. Geniş bir halk kitlesi tarafından kullanılmaktaydı. Fakat Türk Telekom'un özelleştirilmesiyle beraber, bu numara birden fazla firma tarafından kullanılmaya başlandı. Hepsi de, eş zamanlı olarak, televizyon reklamlarını kullanmaktadır. Firma amblemleri yok, firmayı çağrıştıran herhangi bir ayrıntı, reklamlarda yer almamaktadır. Hal böyleyken hedef kitle, hangisi, hangi özelliklere sahiptir, maliyeti nedir v.s. sorulara cevap bulmamakta ve kafaları karıştırmaktadır.

Arşiv

Etiketler