Tanıtımların insanlar üzerindeki etkileri insanlarda bulunan temel iç dürtüleri uyandırmak harekete geçirmek ve etkilenmeler sonucu davranışlar meydana getirmek şeklindedir. Uyarıcıların türüne karşı insan organizmasının gösterdiği tepkiler her insanda farklı etkiler ve tepkiler meydana getirebilir. Çünkü her insanın sevdiği arzu ettiği, emelleri, ihtiyaçları farklı olabileceği gibi aynı uyarıcılara karşı gösterecekleri tepkiler de farklı olabilir. Televizyon reklamlar; insanlardaki temel içgüdülerin, temel iç dürtülerin karşılanması, giderilmesini, insanların istek, heves, dileklerine kavuşmalarını ve mutluluğa ulaşmaları görüşünden hareketle planlanır ve yapılırlar. Bu tip çalışmaların temel düşüncesi; insanlardaki ihtiyaç, ilgi, heves duygularını harekete geçirmektir. Bunun için de üretilen mal ve hizmetleri insanların temel ihtiyaçları olacak, bunlara sahip olunca istekleri, hevesleri gerçekleşip mutluluğa kavuşacaklar düşüncesiyle insanları ilgilerini çekmeye, duygularını okşamaya çalışırlar. Tanıtımlardaki en önemli unsurlardan biri: bir tanıtımın, insanlar içerisinde bulunan, estetik, şıklık, güzellik duygularını harekete geçirebilmesidir. Bütün televizyon reklamları bu amaçtan yola çıkarak hazırlanır, yapılır. İnsanlar güzel, şık, zarif buldukları, kendilerini etkileyen, sahip olduklarında mutlu olacaklarına inandıkları mal ve ürünleri, ihtiyaç olmasa da almaya çalışırlar. Tanıtımlar, en çok çocukları derinden etkiler. Çocuklar haşalı şeylere ilgi duyarlar. Televizyon reklamları bu felsefe doğrultusunda çocuklara, ilginç şeyler göstermeye çalışırlar. Onların taze beyinlerine işlerler. Şurasını unutmamak gerekir ki tanıtımlar insanlar için en önemli, en güçlü eğitim araçları ve unsurlarıdır. Beğensek de, beğenmesek de, uygun bulsak ya da bulmasak da tanıtımlar biz insanların hayatını köklü biçimde etkilemektedir. Bu kesinlikle inkar edilemez. Televizyon reklamları hayatımızın değişmez bir parçası olmuştur. Bu tasarımların gençler üzerinde bıraktığı etkilerde vardır. Zaten gençler sürekli olarak yenilik arayışı içindedir. Tanıtım yapımcıları da gençliğin bu zaafını kullanarak tanıttığı ürünlerin çoğunu gençlere yönelik düzenlemiştir. Çocukların en çok etkilendiği şeylerin başında bu tip işler gelir. Tasarımlar yapımcıların hedef kitlelerinin %30’unuçocuklar oluşturur. Bu nedenle çocuk tanıtımlarına önem verilmiş, daima ilginç şeyler yapılmaya çalışılmıştır. Çocuklar sürekli olarak ilginç, akıcı ve rengarenk şeylere yönelir. Bunu bilen yapımcılar, tasarımlarını genellikle ilginç karakter kullanarak yapar. Bu karakterler hayal dünyasının ürünü olan çizgi film kahramanlarıdır. Bu tip kahramanlar daima çocukların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Sonuçlara baktığımızda: çizgi film karakterlerinin oynadığı filmleri, diğer filmlere oranla daha eğitici, daha düzeyli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tip işlere örnek vermek gerekirse: “Corn Flakes (cips), süt, çikolata vb.” Çocuklar hayal dünyası çok geniş olan varlıklardır. Bu nedenle bu tip eğlenceli televizyon reklamları büyük bir zevkle izlerler. Sonuç olarak, çocukların tanıtımlara bu kadar ilgi duymalarının sebebi: “Çok geniş ve renkli hayal dünyalarıdır.” Bunların Çocuklar Üzerindeki Etkileri (yaş olarak) 0-5 yaş %20 etki 5-7 yaş %55 etki 7-10 yaş %62 etki 10-15 yaş %70 etki 15-17 yaş %85 etki NOT: Yukarıda görüldüğü gibi tanıtımların çocuklar üzerindeki etkileri yaşların artışıyla birlikte yükselme göstermiştir. Yetişkinler daha çok kendi kişiliklerini etkileyecek unsurlardan etkilenirler. Bunlar; araba, cep telefonu, giyim ve teknolojik ürünler üzerine yapılmış olanlardır. Dikkat edilecek olursa çoğu tanıtım bu gibi ürünler üzerine yapılmıştır. Bunun asıl sebebi, bu gibi ürünlerin daha çok ilgi görmesi ve kişiliği yansıttığı düşüncesinin biz insanlarda hakim olmasıdır. Bütün bunların dışında, promosyonların da insanlar üzerindeki etkisi büyüktür. Bunun sebebi, promosyonların belirli kitleleri değil de, bütün halkı hedef olmasıdır. Bu amaçla bir çok kampanya yapılıp, çeşitli promosyonlar düzenlenir. Bugün baktığımızda, çoğunun promosyonlar üzerine kurulduğunu görürüz. Promosyonların asıl amacı: kitlelerin istedikleri ürünlere daha kolay yoldan ulaşabilmesidir. Promosyonların kitleler üzerindeki etkileri çok büyüktür. Yapılan araştırmalar, kitlelerin yaklaşık %40’nın promosyonlar üzerindeki yoğunlaştığını göstermektedir. Promosyonlar sayesinde firma da istedikleri kazanca ulaşabilirler. Promosyonlu ürünlere genelde büyük marketlerde rastlanır. KİŞİLERİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE EN ÇOK İZLENENLER TÜRLERİ(10-21) 10-15 YAŞ: Bu yaş gurubu önemi daha çok giyim ve elektronik eşyalar yönünde değişiklik göstermiştir. Bu nedenle bu yaş grubu bu gibi ürünlerin reklamlarını izler. 18-21YAŞ: Bu yaşlar, çeşitli istek ve arzuların geliştiği , daha çok büyüme gösterdiği yaşlardır. Artık gençlerin istedikleri doruk noktaya ulaşmıştır. İstekler, araba, motosiklet gibi motorlu taşıtlara yönelme göstermiş ve bunlar yapılan reklamların daha çok izlediği saptanmıştır.

Arşiv

Etiketler