Televizyon reklamı için karar verdiniz, tanıtımlar için bir bütçe ayırdınız ve ajansınızı tespit ettiniz. Zaten bu tip işleri yapan bir şirketse, daha önceden çalıştığı ajansla yeni planını konuşur ve onunla çalışır. Ama ilk defa böyle bir tanıtım hazırlayacaksanız bu işin altından kalkabilecek ve daha önce televizyonlarla çalışmış bir şirket bulmalısınız. 1) Brief Tesbiti Ajans belirlendikten sonra, televizyon reklamı ile ilgili çalışacak olan  ajansa brief verilir… Brief kısaca ihtiyaç demektir. Daha geniş bir anlatımla; bu mecranın maksat ve hedeflerinin kısa ve öz olarak ajansa anlatılmasıdır. Başlangıçta firma yetkilileri ajansa brief verir. Yapılmasını istedikleri tanıtımla ilgili ürünün mal veya hizmetin pazardaki durumu, rakip firmaların ve ürünlerin durumu, reklaımın hedef kitlesi, hedef kitlenin ekonomik durumu, görsellerle anlatılır. Neyin hedeflendiği kısaca açıklanır. 2) Televizyon Reklam Senaryosu Şirketin verdiği brieften sonra ajans, kendi ekibiyle bunu araştırmaya başlar. bu iş ile ilgili değerlendirme yapılır.Prodüksiyon aşamasının en önemli unsurlarından biri senaryo yazımıdır. Öncelikle firma tarafından bu çalışmaya ayrılan bütçeye göre filmin senaryosunun yazılması gerekir. Çünkü 30 saniyelik bir filmin maliyeti ile 50 saniyelik bir filmin maliyetleri farklıdır. Aynı bütçenin içerisinde yayın maliyetlerinin yanında, yapım maliyetleride göz önüne alınmalıdır. Çok kısa sürede, mesajını çok iyi anlatan, karmaşa yaratmayan bir senaryo hazırlanmalıdır. Verilen mesaj dikkat çekmeli, akılda kalmalıdır. Bununla birlikte, senaryo firmanın kurumsal kimliğine de uygun olmalı ve hedef kitleyi de yakalamalıdır. 4) Prodüksiyon (Yapım) aşaması Bir sonraki aşama ise prodüksiyon aşamasıdır. Prodüksiyon, pazarlanacak filmi yapılacak ürünün tanıtımının oluşturulmasındaki bütün aşamalardır. Kısacası filmin ön hazırlıkları tamamlandıktan sonra film yapım aşamasına gelinir. Oyuncu seçimleri, mekan, kostümler ile ilgili çalışmalar bu aşamada yapılır. Yönetmen seçimi: Senaryo yazıldıktan sonra film yapım şirketlerinden teklif alınır. Her yapım şirketi, ajansa bir veya birkaç yönetmeni tavsiye eder. Her yönetmenin l sunumu izlenir, beğenilen yönetmenle fiyat konusu konuşulur. Şayet anlaşma yapılırsa, yapım için diğer çalışmalara geçilir. Bu noktadan sonra bir sürü hazırlık yapılması gerekir. Oyuncu seçenekleri üzerinde durulur,. Sonra televizyon reklamı verecek olan firma  ile yapım öncesi bir toplantı yapılır, ön hazırlıklar gözden geçirilir ve film çekimine başlanır 5)Yayınlama Çekimler bittikten sonra, filmin yayın aşamasına gelir. Yayın bölümü ise çok ayrıntılı bir konudur. Film yayınlanmadan önce, medya planının yapılmalıdır. Bazı ajanslar medya planlamasını da yapmaktadır veya  sadece medya planlama ajansları da mevcuttur. Yayın aşamasına geçildiği zaman firma, medya planlama işini yapacak şirkete bir brief verir. Hedef kitleye ve müşteriye göre, yaş grupları, cinsiyetler, sosyo ekonomik gruplarına göre ekonomik yaşam standartları gibi belirleyici unsurlar bu briefte ayrıntılı bir şekilde ortaya konmalıdır. Medya planlama ajansı, briefi aldıktan sonra ayrıntılı bir plan hazırlar. Televizyon reklamının hangi televizyon kanalında, ne zaman ve ne kadar süre ile yayınlanacağı belirlenir. Şayet çok izlenen bir dizide yayınlanacaksa dizi başlayıncamı biter bitmez mi, ortada mı, yayınlanacağı karara bağlanır. Bu çok özenli bir çalışma gerektiriyor. Bu çalışma firmanın onayından geçtikten sonra rezervasyon yaptırılır ve film televizyonlarda gösterilmeye başlanır. 6) Televizyon filminin Değerlendirmesi En son aşama ise değerlendirme safhasıdır. Belirlenen sürede, televizyon kanallarında film yayınlandıktan sonra sonuçlar değerlendirilir. Müşteri hedeflerine ulaşmışsa yapılan iş başarılı demektir. Tanıtımın akılda kalma oranı, marka bilinirliği oranının yükselmesi, tüketicinin uzun vadede ürünü sevmesi, tanıtımı yapılan ürünü kullanmaya başlaması başarılı olduğunun göstergeleridir.

Arşiv

Etiketler