Markalar, televizyon kanallarında yayınlanmak üzere, çeşitli tanıtım film türlerinin çekilmesini sağlamaktadırlar. Firmalar tanıtım filmlerinin çekilmesi için, ajanslara başvurmaktadırlar. Ajanslar, televizyon kanalları için; film, cıngıl, spot, gizli, örtülü şeklinde ki türlerde hazırlamaktadırlar. Ajanslarının tür seçimleri, firmanın bütçesine göre, tasarlanan kampanyanın en iyi etkiyi sağlayabileceği şekle göre, ulaşılması istenilen amaca göre seçilmektedir. Genellikle, firmaların marka bilinirliğinin arttırılması için tasarlanan tür, cıngıllar olmaktadır. Müzik eşliğinde marka, ürün veya hizmet isimleri, firmanın kurumsal sloganları kullanılarak, markanın, ürün veya hizmetin, insanların akıllarında kalması sağlanmaktadır. Tasarlanan filmin amacı, firmanın, ürün ve hizmet özelliklerini anlatması, bunların tüketiciler tarafından bilinmesi yönünde ise, karşılıklı diyalogların gerçekleştirildiği filmler daha uygun bulunmaktadır. Firmanın, indirim, kampanya veya kendi bünyesinde, tüketicilere yönelik yaptığı herhangi bir faaliyetini duyurmak için veya benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek için, spotlar kullanılmakta ve televizyon kanallarında yayınlanmaktadır.


Televizyon reklamcılığı, mecralar arasında en yüksek maliyete sahip olandır. Filmin çekimi, yani yapım aşaması, cast aşaması, oyuncuların temini ve bunların hepsine birden ödenen ücret yüksek olmaktadır. Fakat, televizyon reklamcılığı, gene aynı şekilde, en yüksek izleyici kitlesine sahip mecralardan en etkili olanıdır. Teknolojinin tüm ilerlemelerine rağmen, insanlar günlük yaşamlarının birkaç saatini televizyonların karşısında geçirmektedir. Günümüzde, insanların bilinçli hale gelmesiyle de, bu kuşaklar izlenmekte ve insanlar tarafından değerlendirilmektedir. Televizyona uygun bu kuşaklarının izleniyor olması ise, tasarımların önemini, etki gücünün önemini öne çıkarmaktadır. Bilindiği gibi, televizyon tanıtım filmleri, hem görsel hem işitsel hem de algısal olarak izleyenlerinin yani tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Ajanslar, firmaların amaçlarını gerçekleştirebilmek için, insanları çeşitli yönlerden etkileyen, insanlara dair bütün özellikleri kullanmaktadır.

Televizyon reklamcılığı, insanların yaşama bakış açılarını yani, gelecek beklentilerini, sosyal ilişkilerini, çevrelerini biçimlendirme şekillerini yönlendirmekte ve yeniden şekillendirmektedir. Onların, normal yaşam standartlarının bütün unsurlarını seçerken, yapmaları gereken davranışı göstermekte ve gerektiğinde davranışın şeklini değiştirmektedir. Televizyon reklamcılığı, günümüzde insanların gündelik yaşamının bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar ona göre giyinmekte, ona göre yeme-içme kültürü geliştirmekte, ona göre yaşamaya başlamışlardır. Televizyon reklamcılığı, bu haliyle, günümüz toplumunun oluşumunu direkt olarak etkileyen en önemli mecradır. Bu durum, firmalar açısından da öyledir. En çok televizyon tanıtım filmlerinden geri dönüşler almışlardır. Firmalar bu mecraya uygun tasarlananlara çok özen göstermekte ve önem vermektedir.