Televizyon ve Radyoların Kuruluş ve Yayın faaliyetleri Hakkında Yasa Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclis  Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı şu  düzenlemelerden oluşuyor:

 1-  Radyo ve televizyon yayınları, Türkçe olacak ancak Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde de yayın yapılabilecektir. 2-  Televizyonlar ve sinema için hazırlanmış filmler ile haber bülten ve özetlerinin, planlanan yayınlama zamanı 30 dakikadan daha fazla olursa, her 30 dakikalık film ve haber yayınlama süresi için bir kez olmak üzere, reklam ve alışveriş yayınları ile  kesilebilecektir. 3-  Dini törenler ile ilgili yayınların içine, her ne sebeple olursa olsun  reklam ve tele-alışveriş yayınları yerleştirilemeyecek. Alkol ve tütün mamülleri için hiçbir şekilde ticari reklamlara izin verilemeyecektir. 4-  Televizyonlar tarafından yayınlanan, çocuklarla ilgili  programların en az yüzde 40'ı Türkiye'de yapımı gerçekleştirilmiş olacak eğer bu çocuk programlarının içinde çizgi film yayınlanıyorsa, bu çizgi filmlerin en az yüzde 20'si, Türkiye'de yapılmış olacaktır. 5-  Dernekler, Vakıflar, Siyasi partiler, mahalli idareler, kooperatifler, sendikalar, meslek kuruluşları,ve bunlara ait firmalar ve ve bu kurumların ortaklığı bulunan şirketler ve sermaye piyasası kurumları, bu aracı kurumlarla doğrudan,  veya herhangi bir şekilde ortaklığı olan gerçek ve tüzel kişilere hiçbir şekilde yayın lisansı verilemeyecektir. Bu kuruluşların, medya kuruluşları ile doğrudan veya dolaylı ortaklıkları bulunmayacaktır. 6-  Haberin yayın şeklinde abartılı sesler ve görseller, tabii seslerin haricinde efekt ve müziklere yer verilemeyecektir. 7-  Televizyon ve radyo yayınları müstehcen olmayacak. Cinsiyet eşitliğine aykırı, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadınları istismar eden yayınlar ve programlar yapılmayacaktır. 8-  Yayınlarda ve programlarda bilinçaltı reklam  yöntemleri kullanılamayacaktır. 9-  Bir medya hizmeti veren kuruluşta toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayenin yüzde 50'sinden fazla olmayacak. Yabancı bir gerçek veya tüzel kişi, en fazla iki medya kuruluşunaa doğrudan ortak olabilecektir. 10-  Ücretsiz olarak yayınlanan ve Üst Kurul tarafından tavsiye edilen kamu hizmetlerine ait  duyurular reklam sürelerine dahil olmayacaktır.. 11-  Reklam yayınlarındaki  ses seviyesi ile diğer yayın ve programlardaki ses seviyesi aynı seviyede olacaktır. Televizyon ve radyo yayınlarındaki reklamlar ve alışveriş ile ilgili yayınlar, sesli veya görsel uyarılarla  fark edilebilecek ve ayırtedici olacak şekilde yayınlanacaktır  

Arşiv

Etiketler