Yapılan birçok araştırma da gösteriyor ki, günümüzde gelişen teknoloji ve değişen iletişim biçimine hızla ayak uydurabilenler hedefledikleri başarıyı elde edebiliyorlar. Teknolojiyi odak noktasına koyan yaklaşımlar her sektörde olduğu gibi iletişim sektöründe de etkili sonuçlar elde edilmesinde kilit rol üstleniyor. Pazarlama ve reklam sektörü açısından da teknoloji hem hedef kitleye ulaşma hem de tüketicilerle marka ilişkisinin sürdürülmesi noktasında her geçen gün daha fazla önem kazanmaya devam ediyor. Mecraların giderek dijital hale gelmesiyle de, reklam ajansları da tamamen bu teknolojik sisteme oturacak. Geçmişten günümüze yerleşen birimlere, teknoloji de eklemlenerek, reklam ve pazarlama sektörünün en önemli araçlarından birisi haline gelecek.

IBM tarafından farklı endüstrilerde çalışan 300 pazarlamacı ile gerçekleştirilen Pazarlamanın 2011'i anketi ortaya koyuyor ki, artık pazarlama ihtiyaçlarına destek olmasından ötede, teknoloji ölçüm, analiz ve öğrenme alanlarında giderek daha fazla önemli hale geliyor. Sadece dijital birimler açmak, web sitesi hazırlamak, geleneksel mecralarda yürütülen faaliyetleri internete taşımak yeterli olmuyor. Teknolojiye en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün birimleriyle adapte olabilen reklam ajansları verdikleri hizmetin her aşamasında gerçek anlamda başarılı olabiliyorlar.

Özünde, tüketicilere, markaların mesajlarını aktarma rolü üstlenen reklam ajansları, bu görevi artık birçok farklı mecrayı kullanarak gerçekleştirmek durumundalar. Üstelik artık marka – tüketici ilişkisi de kişilerarası iletişimle oldukça benzer özellikler taşıyor. Tek taraflı mesajlar artık tüketiciler üzerinde etkili olmuyor çünkü, özellikle sosyal medyada bu çoğu zaman tüketicilerin sesine kulak tıkamak anlamına gelmesinden dolayı olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Reklam ajansları artık, tüketicilere bir anlamda dayatılan, tek taraflı mesajlar taşıyan reklamları değil, tüketicilerin ilgisi, ihtiyacı doğrultusunda iletim kurmayı tercih ettiği çalışmalar üretmek durumundalar.  

Arşiv

Etiketler