Kitle iletişim araçları gün geçtikçe hayatımızın her alanında yer alıyor ve gelişmelerini de birbirlerine entegre olarak sürdürüyor. Günümüzde, gerek yayıncılık gerekse reklam ve pazarlama açısından bundan birkaç yıl önce dahi kolay kolay öngörülemeyen birçok uygulama mevcut. Kitle iletişim araçlarındaki reklam uygulamaları ise etkinliği sürekli tartışılsa da, hala yoğun olarak kullanılmaya devam ediyor çünkü reklamlar hala pazarlamamanın en önemli araçları içinde yer alıyor.

Kitle iletişim araçları teknolojiyle bağdaştırılsa da, kitle iletişimi insanlığın ilk çağlarından bu yana süregelen bir iletişim biçimi olma konumunu sürdürüyor. Eski çağlarda birbirini gören tepeler, tellallar gibi yöntemlerle sürdürülen iletişim günümüzde teknolojinin bütün nimetlerini sonuna kadar kullanılan araçlarla gerçekleştiriliyor. Artık sadece televizyon, radyo ve gazete gibi geleneksel araçlara değil, cebimize kadar giren internet sayesinde, bütün dünyaya bağlıyız ve mobil araçların kitle iletişiminde etkisinin de giderek arttığı bir ortamdayız.

Her aracın kendine has özellikleri var ve her araçta farklı reklam uygulamaları yapılabiliyor. Televizyon kitle iletişim araçları içindeki hakim olma konumunu hala sürdürüyor olsa da, artık ailelerin ya da komşuların toplanıp bir arada televizyon izledikleri dönemler çok geride kaldı. Artık hemen her ailenin evinde birden fazla televizyon var. Dahası mobil cihazlar ya da bilgisayarlardan da televizyon yayınlarını izlemek mümkün hale geldi. Benzer durum radyolar ve yazılı basın için de geçerli. Ancak birbirine entegre olmuş bütün bu araçlar içinde, reklam uygulamaları da değişti. Özellikle sosyal medyanın devreye girmesiyle birlikte, interaktif reklam uygulamaları da hız kazandı. Artık markalar sadece tüketicilere kendilerini tek taraflı olarak sunmuyor, onlarla aynı ortamlarda var olmak, kendilerini görünür kılmak, bilinirliklerini ve değerlerini arttırmak için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Kitle iletişim araçlarında satın alma yoluyla gerçekleştirilen reklam uygulamaları etkisini sürdürürken, sosyal medyanın başını çektiği internet ortamındaki varlığı, satış noktaları, katalogları, müşteri veri tabanları da reklamlarla birleşerek bu etkiye katkı sağlıyor. Artık sadece tek bir mecrada değil, bütün mecralarla yürütülen faaliyetler birbirleriyle etkileşim halinde sürdürülüyor. Teknolojinin insanları sosyal hayattan kopardığı gibi endişeler devam ediyor olsa da, reklamlar açısından bakıldığında başta televizyon olmak üzere bütün araçların tüketiciler üzerindeki yoğun etkisi devam ediyor.  

Arşiv

Etiketler