Tanıtım, reklamın diğer ifadesidir. Bazen reklam diye bazende tanıtım diye ifade edilmektedir. Tanıtma işinden anlamını alan sözcük, bir şeyi, ürünü, hizmeti, fikri ilgililerine, hedeflenen kitleye veya geniş halk kitlelerine tanıtmak anlamında kullanılmaktadır. Tanıtılan şeyin özelliklerini, bileşenlerini, faydalarını, kullanım biçimlerini, üretim biçimini anlatmak, göstermek anlamında kullanılmaktadır. Tanıtım daha çok belirli amaçlarla, firmalar tarafından, ajanslara yaptırılan tasarım biçimleridir. Firmalar bu noktada, Pazar payını büyütmek, rakipleriyle mücadele edebilmek, yeni ürün veya hizmetlerini tanıtma ve bunlara yönelik talep oluşturma amaçlarını taşır. Bu amaçlar doğrultusunda ajanslar, talep eden firmanın Pazar durumunu, geçmiş çalışmalarını, tüketicileriyle olan ilişkilerini, araştırmalarla ortaya çıkararak en etkili tasarım biçimini belirler. Ajans aynı zamanda, hazırlanan tasarımın tanıtılacağı medyayı seçerek, hedeflenen tüketici kesimine ulaşmaya çalışır. Ajansın bütün bu çalışma ve araştırmaları, ilk etapta firmanın amaçlarını, isteklerini, ulaşmak istediği noktalar ile yapılacak olan kampanya tasarımlarında kullanılmasını istediği, malzeme veya fikirleri tanıttığı sunum doğrultusunda yapmaktadır. Tanıtımlar, kitle iletişim araçlarını kullanarak kitlelere ulaşmaktadır. Bunlar, televizyon, radyo, sinema, gazete, dergi olmaktadır. Bunların dışında, açık hava reklam araçları olan; bina giydirme, araç giydirme, duvar ve durak reklamları, billboard araçlarını da kullanmaktadır. Bugün gelişen teknolojiyle birlikte internet, yukarıda sayılan bütün mecralara uygun olarak hazırlanan tasarımları yayınlayabilme özelliğine sahiptir. Firmalar, son zamanlarda bu tip çalışmalarını internet üzerinden de yapabilmektedir. Ajansın medya planlama birimi, hangi mecranın kullanılması gerektiğine yönelik belirleme çalışmalarını yapmaktadır. Bazen firmaların kampanyaları, birden fazla mecrada uygulanabilmektedir. Yapılan tasarımların en fazla etkili olabilecekleri mecralar belirlenirken, ajans tarafından strateji oluşturulmaktadır. Tabi bütün strateji ve belirleme çalışmaları, reklam veren firmanın bütçesine bağlı olarak yapılmaktadır. Tanıtım kampanyaları, firmanın faaliyet gösterdiği pazarlar, ilgili hedef kitleleri temel alınarak hazırlanmaktadır. Buna göre kimi firma, yerel pazarlara özgü çalışmalar yapmakta kimisi de ülke veya dünya çapında kampanya düzenlemektedir. Global markalar, genellikle kampanyalarını her ülkeye özgü olarak hazırlamakta ve ülkelerin kültürleri, gelenekleri, göreneklerine uygun stratejiler oluşturarak uygulanmasını sağlamaktadır.

Arşiv

Etiketler