Stratejik planlama bir işletmenin bütün birimlerinin katılımıyla ve desteğiyle gerçekleşen bir çalışmalar bütünüdür. Stratejik planlar işletmelerin bulundukları ve olmak istedikleri noktalar arasında gelişme olanaklarını, yapılacak çalışmaları ve bu çalışmaların gerçekleşme sürecinde denetlenmesini içerir. Reklam açısından bakıldığında da, stratejik planlama yapılan çalışmaların doğru hedefe ulaşabilmesi için gerekli araştırmalarının yapılmasıdır. Stratejik planlama yapılmasının nedeni reklam ile elde edilmek istenen sonucu araştırmalarla destekleyerek ortaya koymak ve bu bilgiler ışığında reklamın maksimum etkiyi, minimum sürede gerçekleştirmesini sağlamaktır. Stratejik planlama kavramının temelinde firmaların karar verirken, bu kararları verilere dayandırmak istemesi yatar. Stratejik planlama reklam ajansları için de önemli bir kavramdır. Yaratıcı süreç, reklamı yapılacak mal – hizmete dair yapılan araştırmalar neticesinde ulaşılan veriler doğrultusunda ilerler. Stratejik planlamada amaç hedef kitleye doğru yer ve zamanda, doğru mesajla ulaşmak ve zihinde yer edecek reklamlar üretmektir. Hedef, mesaj yönü ve mecra ne kadar doğru belirlenirse reklamın konusu olan ürünün de marka imajı o kadar pekişir ve süreklilik arz edebilir. Stratejik reklam planlamasında veri toplarken pek çok yöntem kullanılır. Tüketici eğilim ve tercihleri, piyasada rekabet edilen diğer ürünler, sektör nitelikleri gibi pek çok konuda araştırmalar yapılır. Yapılan araştırmalar neticesinde reklamın hangi noktalardan yola çıkarak, nelere vurgu yapacağı, hangi yönü izleyeceği ortaya çıkar. Reklamların başarılı olmasının temelinde stratejik planlama yatar. Ne kadar yaratıcı bir kampanya olursa olsun, doğru stratejilerle kurulmamış bir reklam kampanyası hedeflenen etkiye ulaşmakta yeteli olmaz. Hedef kitlesine ulaşamamış, belirlenen mesajı doğru olarak aktaramamış reklamlar başarısız reklamlardır. Stratejik plan, ulaşılmak istenen sonuca giden bir rehber niteliğindedir. Amaçlar doğrultusunda toplanan veriler bilgiye dönüştürülerek reklamın etkin sonuçlara ulaşmasına yardımcı olur. Sadece reklamların yaratıcı süreçleri öncesinde ve yaratıcı çalışmaların yürütüldüğü sürede değil, reklamların yayınlanmaya başladığı andan itibaren de veriler toplanmaya devam eder. Böylece reklamın belirlenen hedeflerin alınan sonuçlarla ne kadar uyumlu olup olmadığı da değerlendirilir. Stratejik reklam planlaması reklamların etkilerinin de ölçülmesine olanak sağlar. Stratejik planlar farklı çalışmalarda kullanılabilecek yapıda değildir. Her mal – hizmet için farklı çalışmalar ve araştırmalar yapılır. Doğru planlama için, reklamverenlerin de reklamdan elde etmek istedikleri sonuçları, hedeflerini, beklentilerini, istek ve ihtiyaçlarını doğru olarak ifade edebilmeleri gerekir. Reklamverenlerin vereceği bilgiler ne kadar yol gösterici olursa, reklam planlaması da o kadar düzgün bir şekilde yapılabilir. Stratejik planlama sadece araştırma yapabilme becerisini değil, gözlem ve sabrı, çıkan sonuçları doğru şekilde yaratıcı ekiplere ifade edebilme yeteneğini de gerektirir. Ne kadar doğru belirlenmiş sonuçlar olursa olsun, özellikle yaratıcı ekibe doğru şekilde aktarılamayan bir reklam stratejisi başarılı bir planın ortaya konulmasının önündeki en büyük engellerden biridir.

Arşiv

Etiketler