Hubspot verileri sosyal medyada pazarlamaya ayrılan toplam paranın 3.4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Listenin başında 1,7 milyar dolarlık sosyal medya pazarlama harcamalarıyla ABD geliyor. 600 milyona ulaşan kullanıcı sayısı ile Facebook pazarlamacılar açısından en cazip sosyal medya sitesi. Pazarın yüzde 53'lük kısmı Facebook'a ait. İkinci sırada yüzde 17'lik payı ile Myspace var. Bunları sırasıyla oyun ve uygulamalar (yüzde 8), Foursquare ve ona benzer lokasyon bazlı sosyal ağlar (yüzde 3) ve yine yüzde 3'lük oranıyla twitter takip ediyor.

Twitter sosyal medya pazarlamasında üst sırada bir yere sahip olmasa da, şirketlerin sosyal medyayı kurumsal kimlikleriyle kullanması noktasında Facebook'un önünde gidiyor. Twitter global kurumsal şirketlerin yüzde 65'i tarafından kullanılıyor. Facebook için bu oran yüzde 54, Youtube için ise yüzde 50. Bu şirketlerin blog sahiplik oranı yüzde 33. Sosyal medya sadece kişiler tarafından değil, şirketler tarafından da etkin bir biçimde kullanılıyor. Her yüz şirketten 82'si takipçilerine haftalık ortalama 27 twitter mesajı gönderiyor, 59'u aylık 3.6 defa Facebook profilinde güncelleme yapıyor. Yüzde 68 oranında aylık 10 video ve yüzde 36 oranında yine aylık 7 blog yazısının kaleme alındığı sosyal medya görece yeni bir pazarlama mecrası olsa da, etkisi giderek artıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, büyüyen pazar payı ile iştah kabartan sosyal medyayı doğru kullanmanın gerekliliği. İçinde bulunduğumuz yıl, sosyal medyanın büyümesinin devam ettiği bir yıl olacak ancak bu büyüyen alanı, pazarlama çalışmalarının planlanma aşamasından itibaren kullanmak gerek. Sosyal medya ilk günden itibaren pazarlama stratejilerine dahil edilmeli. Pazarlama sürecine sonradan eklenmesi ya da basit olduğu düşünülerek şirketler tarafından tercih edilmesinin pazarlama çalışmalarını başarıya ulaştırmakta yeterli olacağı bir pazarlama alanı değil.

Arşiv

Etiketler