Sosyal medya internet ile bir şekilde tanışan hemen herkesin içinde yer aldığı bir alan. Ve sadece kişiler değil, kurumlar açısından da bu alanın içerisinde yer almak bir zorunluluk haline geldi. Bunun nedeni ortada: hedef kitle neredeyse, orada olmak zorunluluğu. Burada “olmak” sadece sosyal ağda bir firma sayfası oluşturmak, internet reklamı vermek, ya da bir web sayfasına sahip olmak anlamına gelmiyor. “Olmak” sosyal medya içerisinde yaşayan bir marka olarak bu alanda da pazarlama faaliyetleri yürütmek anlamına geliyor. Çünkü sosyal medya hedef kitle ile doğrudan iletişimin kurulabildiği bir alan. Klasik marka – tüketici ilişkisinden oldukça farklı olarak bilgi vermenin dışında farklı birçok biçimde kurulabilen bu iletişimin de en önemli getirisi marka algısını ve bağlılığını kuvvetlendirmesi. Üstelik sosyal medya pazarlama açısından geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında birçok farklı avantaja sahip. Sosyal mecralar firmalara düşük bütçelerle hazırlanan yaratıcı kampanyaların kullanılması imkanını sunuyor. Bu özelliğiyle de geleneksel mecralardaki kampanyaların aksine, sosyal medya küçük işletmelere de içinde var olabilme ve kendini gösterebilme olanağı sunuyor. Sosyal medyayı etkin kullanan bir firma için, potansiyel ya da mevcut müşterilerini tanımak, onların özelliklerini, tercihlerini belirlemek de daha kolay. Bu avantaj sayesinde kampanyaları de hedef kitleyi doğrudan yakalayabilecek şekilde düzenlemek de mümkün. Sosyal medya kişilerin birbirlerinin fikirlerini, tavsiyelerini dinlediği bir alan olarak da giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu alanda kullanıcıların firmalar ile ilgili olarak paylaştıkları fikirler, deneyimler, görüşler diğer kullanıcılar için de belirleyici olabiliyor. Her ne kadar zaman zaman sınırları tartışılıyor olsa da sosyal medya kişilerin görüşlerini daha rahat ifade edebildikleri bir alan. Üstelik bu alanda kişiler sadece kendi öznel görüşlerini sunmakla kalmıyor aynı zamanda fikirlerini de paylaşıyorlar. Ürünlerle kendilerini bağdaştırabiliyor, kampanyalara bireysel olarak dahil olabiliyor ve böylece markalarla daha kuvvetli bağ kurabiliyorlar. Sosyal medya kampanyaları gelişen teknolojiler sayesinde hedefleme konusunda da daha etkili olabiliyorlar. Sadece ulusal ya da bölgesel değil, çok daha dar alanlarda hedef kitleyi doğrudan yakalayabilecek uygulamalar gerçekleştirmek mümkün. Sosyal medya iletişimin oldukça hızlı yürüdüğü bir alan. Bu özelliği bir dezavantaj gibi görünüyor olsa da, özellikle içerik anlamında değiştirilebilirlik, yenilenebilirlik özelliklerinden dolayı diğer mecralara göre daha hızlı. İçerik ve bütçe açısından esnek olan bu alan, ölçümlenme açısından ise kesinlikle geleneksel yöntemlere göre çok daha önce. Gerek sayısal veriler gerekse de kişilerin tepkileri açısından bu alanda efektif ve kullanılabilir veriler elde etmek oldukça kolay. Katılımcılığı sağlaması, kısa sürede birçok kişiye doğrudan ulaşabilme olanağı sunması, ölçülebilirliği ve kolay kontrol edilebilirliği gibi özellikleriyle sosyal medya giderek pazarlamanın vazgeçilmez bir parçası oluyor.

Arşiv

Etiketler