Sosyal medya pazarlaması kısaca, hedef kitleye doğru yer ve zamanda, doğru mesajla ulaşmak için sosyal medya üzerinde yürütülen satış ve reklam faaliyetleridir. Sosyal medya pazarlaması, klasik pazarlama anlayışına ek olarak tüketicileri de etken kılan bir pazarlama türüdür, blog ve mikrobloglar, sosyal ağlar, forum siteleri gibi internet mecraları üzerinden yürütülür. Sosyal medya pazarlaması internetin yaygınlaşması ve internet kullanım oran ve süresinin giderek artmasıyla markalar açısından önemli bir pazarlama türü haline geldi. İnsanların değişen alışveriş, iletişim, iş anlayışları içinde tek yönlü iletişim kuran geleneksel pazarlama anlayışının yerini, karşılıklı iletişimin kurulması olanağını sağlayan sosyal medya aldı. Bugün geldiğimiz noktada diğer mecralarla reklam gelirleri açısından rekabet edebilir hale gelen sosyal medyanın markaların dışında kalmayı, ya da daha az önemsemeyi tercih edebileceği bir alan olmaktan çoktan çıktığını görebiliyoruz. Sosyal medyada pazarlama faaliyetleri yapmak için öncelikle sosyal medyayı ve onun kendine has özelliklerini iyi bilmek gerekir. Sosyal medyanın en önemli gerçeği, kurulan iletişimin çift yönlülüğüdür. Sosyal medyada yürütülen pazarlama faaliyetlerinde de markalar hedef kitleleri ile iletişim kurarlar. Karşılıklı iletişimin sürekliliği ve başarısı, içtenlik ve dürüstlüğü ile doğru orantılıdır. Sosyal medyayı kullanacak olan markalar açısından bu bir anlamda, hedef kitlesinin ihtiyaçlarına onların istekleri doğrultusunda cevap veriyor olmak iddiasıdır. Sosyal medyada tüketiciler seçilmiş gruplar değildir dolayısıyla da bir mal – hizmete dair fikirlerini serbest olarak diğer kullanıcılar ile paylaşabilirler. Bu markalar açısından hem bir avantaj hem de dezavantajdır. Olumsuz geri dönüşler hızlı yayılır ve bu da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bunun tam tersi ise firmalar açısından önemli bir avantajdır. Ancak her iki durumda da gerçek olan sosyal medya pazarlaması, pazarlanan mal – hizmete dair seçilmiş örnek grupların değil, gerçek tüketicilerin fikirlerini ortaya koyar. Yürütülen faaliyetler yine bu gerçek tüketicilerin fikirleriyle şekillendirilebilir. Sosyal medyada pazarlama faaliyeti yapacak olan firmalar bütün pazarlama faaliyetlerinde olduğu gibi hedef kitlelerini ve bu kitlenin sosyal medya eğilimlerini doğru belirlemek durumundadır. Her sosyal medya farklı uygulamalar sunar. Hedeflenen sonuca göre bu medyalar doğru olarak seçilmelidir. Örneğin Facebook firmalara uygulamalar, kullanıcı grupları, hayran sayfaları ya da mesajlar gibi farklı iletişim seçenekleri sunar. Markalar bir ya da birden çok sosyal medyada farklı şekilde yer alabilirler ancak önemli olan nokta, sosyal medya yoluyla kurulan iletişimi destekleyecek satış kanallarının da var olmasıdır. Sosyal medyada tek başına kurulan bir iletişim, pazarlama ile hedeflenen sonuçlara ulaşmakta yeterli olmaz. Farklı uygulamalar ile tanıtım faaliyetleri desteklenmelidir. Sosyal medyada yürütülen pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarının ölçümlenebilmesi mümkündür. Bir bağlantının kaç kez tıklandığı, sayfanın ya da reklamın kaç kez görüntülendiği gibi verilere ulaşılabilir. Online satış gerçekleştiren ve bunu pazarlama faaliyetlerine entegre eden firmalar satış rakamları açısından da daha kesin sonuçlara ulaşabiliyorlar.

Arşiv

Etiketler