Satış sanatı, müşteri temsilcilerinin veya pazarlamacıların kendilerine has yetenekleri olan ikna gücü, algılama, hızlı cevap verebilme, hızlı çözüm üretebilme, bilgi birikimi, pozitif enerjilerini, karşılarındaki kişilere doğru bir şekilde yansıttıklarında satışı gerçekleştirebilmektedirler. Müşteri temsilcisi veya pazarlamacının en önemli özelliklerinden biri dinleme kabiliyetidir. Onlar, karşısındaki insanı dinleyen, dinlerken onun ne düşündüğünü, neye ihtiyacı olduğunu, aslında neyi arzuladığını algılayabilmektedir. Bununla birlikte, karşısındaki müşteri farklı şeyler söylese dahi, hem onlara cevap verebilmekte hem de algıladığı unsurları ona sunabilmektedir. Satış gerçekleştirmek için, müşteriye gerekli kolaylıkları yapmakta ve onun bundan mutlu olmasını sağlamaktadır. Müşteri temsilcisi, müşterisine karşı dürüst olması, onu kandırmaması, yanıltmaması en önemli noktalardan biridir. Eğer pazarlamacı, yukarıda bahsedilen yeteneklere sahip ve dürüst davranıyorsa, mutlaka başarılı işler yapabilmektedir. Bu noktada ancak bir satış sanatından bahsedilebilir. Aslında çoğu müşteri temsilcisi veya pazarlamacının günümüzde uyguladıkları teknikler, satış sanatına uygun düşmemektedir. Halk tarafından olumsuz eleştirilere ve hatta onlar söz konusu olduğunda, yüzlerini çevirmelerine neden olmaktadır. çünkü günümüzde bu tip uzmanların çoğu, yanlış yöntemleri kullanmakta ve bu yanlış yöntemler halk arasında yayılmıştır. Bu tip uzmanların bugüne kadar yaptıkları yanlışlar; müşterileri dinlemeden, anlayamadan pasifleştirerek, bıktırarak satış yapmaya çalışmasıdır. Burada uzmanlar, satışın gerçekleşmesi için, müşteriden vazgeçmektedir. Halbuki ilk temaslar, bir değil birçok alımın gerçekleşmesini hedeflemelidir. Müşteri, pazarlamacıyı görünce, sıkıntı, kandırılma, dolandırılma düşünceleri yerine, onun istek ve arzularının yerine gelmesini, yaşamına kolaylık ve yüksek standartların gelmesini sağlayacak kişi düşüncelerine sahip olmalıdır. Bu düşünceler sürekli müşterinin alım yapmasını sağlayacaktır. Böyle bir ortamın yaratılması, satış sanatıdır. Müşteri, olumlu düşünceler içerisinde olduğunda, müşteri temsilcisinin veya pazarlamacının önerilerine açık olacaktır. Onunla birlikte sorun veya isteklerine cevap arayacaktır. Bu his ve düşünceler içerisindeki kişileri yönlendirmek, ikna etmek, onun, yaptığı alımdan mutlu olmasını sağlamak çok daha kolay ve uzun solukludur. Satış için birçok önemli unsurdan vazgeçen pazarlamacıların, günümüzde, mesleklerinin zorluklarından biri haline gelen, bu olumsuz imaj yüzünden, daha başlangıç aşamasında, onların kaybetmesine neden olmaktadır. Dinlemek onların asıl görevleridir. Satış sanatını iyi bilen kişi, müşterinin düşüncelerinin önemini bilen, onların mutluluğunun, kendi görevinin uzun soluklu başarısının temelini oluşturduğunu bilen kişi olmaktadır.

Arşiv

Etiketler