Pazarlamanın aynı zamanda öğelerinden biri konumunda olan, satış noktaların yeri ve niteliği, stratejilerin geliştirilmesinde en çok önemsenen ve dikkat edilen konulardan biridir. Bu öğe, oldukça önemlidir. Firmaların ürettikleri ürün ve hizmetlerin tüketicilere satıldığı yerlerdir bunlar. Öncelikle bu tip yerlerin seçiminde, tüketicilerin yoğun yaşadıkları ve yoğunlukla gidebildikleri olmaları önemlidir. Hem ulaşım bakımından rahat, hem de rahatça alışverişlerin yapılabileceği yer özelliğinde olması gerekmektedir. Satış noktaları, bütün tanıtımların biçimlerin yapılabileceği, iç genişlikte ve çevresel genişlikte olması gerekmektedir. Bu yüzden eskiden şehir merkezlerinde, en kalabalık caddelerde, insanların yoğunlukla gittikleri yerlerde bulunmaktaydı. Günümüzde ise, şehir merkezlerinden uzaklaşmıştır. Kendine has binaları inşa etmekte olan firmalar, bir kompleks oluşturmakta ve pek çok markayı bu kompleksin içine dahil etmektedir. Bütün büyük markaların, bu tip binalarda bir satış noktası bulunmaktadır. Aynı zamanda eskiden olduğu gibi şehir merkezlerinde de satış noktaları bulunmakta fakat buradakiler, daha küçük merkezler halini almıştır. Bu tip merkezler, ürünlerin getirilmesi, taşınması, depolanması, bunlarla ilgili yapılabilecek diğer uygulamaların rahatça yapılabileceği niteliklere sahip olmalıdır. Ürün veya hizmetlerle ilgili olarak yapılabilecek bütün uygulamaların yeri ve ihtiyaç duyulabilecek hal ve hareketlerin rahatça yapılabilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, açık hava reklam araçlarının da rahatça göz önünde olabilecekleri, tüketicilerin en çok geçtikleri veya bekledikleri yerlerde olabilmeleri önem taşımaktadır. Ürün ve hizmetlerin sergilenmesinde, istenilen dizaynların yapılabilmesine olanak tanımalıdır. Tüketici, bu merkezlerin içerisinde gezerken, bütün ürün seçeneklerini, ambalajlarını, rahatlıkla görebilmelidir. Satış temsilcisi müşteri ya da tüketiciyle rahat iletişim kurabilmelidir. İç mekan tasarım ve bilgilendirici mesajların yer alacağı afiş, poster, billboard, yönlendirme levhası gibi reklam araçlarının durabilecekleri yerlerin olması gerekmektedir. Pazarlamada satış noktalarının yeri ve niteliği, görüldüğü gibi tüketici veya müşteri ile doğru bir iletişimin kurulabilmesine olanak tanıyacak yerde ve özelliklerde olması gerekmektedir. Bu tip yerlerde kullanılabilecek bütün etki mekanizmalarının çalıştırılabilmesi, tüketicilerin satın alma davranışlarını geliştirebilmelerini sağlayacak yönlendirici mesajların iletilebilmesi gerekmektedir. Sıkıştırılmış, birçok şeyin zar zor yapılabildiği veya yapılamadığı yerler, satış olayını negatif yönde etkileyecektir. Bu yüzden pazarlama anlayışı, bu öğe üzerinde durmakta ve en uygun yerleri ve nitelikleri seçmeye çalışmaktadır.

Arşiv

Etiketler