Pazarlama iletişiminin bütün öğelerinin ulaşmak istedikleri nihai hedef satıştır. İnsan, günlük yaşantısında, yeme-içme, giyim, araç-gereç, ulaşım v.b. gibi, çeşitli temel gereksinimlerini karşılayarak, sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmek zorundadır. Bu temel gereksinimler, çeşitli firma, kurum ve kuruluş tarafından üretilmekte ve belirli bir bedel karşılığında insanlara satılmaktadır. Firmaların, insanların ihtiyaç duyduğu bu tür temel gereksinimlerini, para karşılığında onlara vermesi olayına satış denilmektedir. Diğer bir ifadeyle satış, herhangi bir şeyin, eşyanın, yiyeceğin, giyeceğin, hizmetin para karşılığında, ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. Satış olayını firma, kurum ve kuruluşlar, kişiler yapmaktadır. Eskiden İşletmeler, ürettikleri ürünlerin sergilenmesi ve insanların bu ürünleri görebilmesi için, Pazar yerleri denilen alanlarda sergilerdi. İnsanlar pazarlarda dolaşarak, üretilmiş olan ürünler arasında, kendilerine en uygun olanlarını seçer, fiyatları kendi bütçelerine en uygun olanı satın alırlardı. Böyle bir durum gerçekleştiğinde satıcı satış yapmış olmakta, tüketici de satın almış olmaktadır. Günümüzde ise, artık pazarların yerlerini, firmaların kendilerine ait veya kiraladıkları yerlerdeki satış noktaları almıştır.

Bir başka ifadeye göre, firmalar, toplum tarafından istenilen, arzu edilen veya temel gereksinim olan ürün ve hizmetleri üreterek pazara sunarlar veya satış noktalarına gönderirler, tüketiciler de yani insanlar da istedikleri ürün veya hizmeti, para karşılığında satın almak için, bu tip yerlere giderek alımı gerçekleştirmektedirler. Bu noktada firmalar veya markalar satış yapmış olmaktadır. Günümüzde markalar veya firmalar, teknolojinin gelişimlerinden yararlanarak ta satış yapmaktadır. İnternet, cep telefonları, televizyonda gördükleri her hangi bir satış adreslerinden yapabilmektedirler. Yani günümüzde satış noktaları veya Pazar anlayışı değişmiştir. Ama genel anlamda, bunların hepsi üzerinden veya başka yöntemlerle, para karşılığında insanlara verilen her şey satış anlamına gelmektedir. Günümüzde satış, sadece firmalar tarafından yapılmamaktadır. Bu tip ürün ve hizmetlerin satışını kişiler bireysel olarak ta yapabilmektedirler.

Pazarlama mantığı, pazarlama stratejileri, pazarlamayı bölümlere ayıran öğelerinin hepsi, satışın gerçekleştirilebilmesi için planlanmıştır. Çünkü günümüzde, birbirine benzer yapıda üretilmiş pek çok ürün ve hizmet pazarlarda, satış noktalarında tüketicinin beğenisine sunulmuştur. Yaşadığımız çağda satış yapmak eskisi kadar kolay olmamaktadır. Tüketici, birbirinden farklı yapıda veya benzer yapıda, onlarca hatta yüzlerce ürün ve hizmet seçeneğine sahiptir. Bu yüzden pazarlama iletişimi geliştirilmiş ve insanları yani tüketicileri birçok yönden etkileyerek satış yapmaya çalışmaktadırlar. Bugün tüketicinin ilgisini çekmek ve satın almasını sağlamak için, birbirinden farklı pazarlama yöntemi firmalar tarafından üretilmekte veya geleneksel pazarlama stratejileri uygulanmaktadır. Tanıtım, iletişim, promosyon v.b. firma faaliyetlerinin hepsinin amacı satış yapmaktır.