RTÜK, 3 Mart 2011 tarihinden bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen 236 kamu spotu başvurusuyla karşılaşınca, kamu spotlarıyla ilgili yasayı tekrar düzenleme kararı aldı. Ağustos ayında yapılan toplantı ile ''Kamu Spotları Yönergesi'' adı verilen yönergeyi kabul eden RTÜK, sadece toplumun yararına olacak, toplumu ilgilendiren konularla ilgili kamu spotlarını yayınlayacak. Bu konuların dışında, kendi faaliyetlerinden bahsetmek isteyen firmaların kamu spotları kesinlikle yayınlanmayacak kararı alındı. Gönderilen kamu spotları, RTÜK tarafından detaylı bir incelemeye alınarak, gizli reklam faaliyetlerine yönelik yayınlar direkt reddedilecek. Kuruma ait herhangi bir isim ya da logo koyularak hazırlanan kamu spotları da reklam yapmaya yönelik faaliyetler arasında olduğu için doğrudan reddedilecek. Kamu spotları film veya ses şeklinde 45 saniyeyi, alt bant şeklinde ise 10 saniyeyi geçmeyecek şekilde hazırlanacak. Bu koşullara uymayan kuruluşların kamu spotu olarak yayınlamak istediği hiçbir tanıtım filmi dikkate alınmayacak.  

Arşiv

Etiketler