Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) Resmi gazete'de 13 Mart tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren ve reklam filmlerindeki akan yazı ve basın ilanlarındaki dipnotlarla ilgili bir tebliğ yayınlayarak 13 Haziran tarihinde yürürlüğe giren yasa hakkında gerekli olan açıklamaların 17 Mart 2011 tarihinde kurum tarafından yapıldığını belirtti. RÖK Başkanı Çetin Ziylan imzasıyla yayınlanan bildiride ayrıca, RÖK'ün tebliği dikkate alarak, alt yazı içeren reklam filmlerini de bu standartlar çerçevesinde değerlendireceği açıklandı.

Değişen Madde Şöyle:

MADDE 7 – (1): Görsel mecralarda kullanılan altyazı; kelime başına 0,2 saniye (saniye başına 5 kelime) hesabıyla ekranda tutulmalıdır. Altyazıda 9 ve daha az kelime olması durumunda, “tanıma ve algılama süresi” olarak toplam süreye 2 saniye eklenmesi; 10 ila 20 arası kelime olması durumunda toplam süreye 3 saniye eklenmesi, 20 ve daha fazla kelime olması durumunda ise toplam süreye 6 saniye eklenmesi zorunludur.

Arşiv

Etiketler