Bilindiği gibi reklam, tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemekte ve diğer tutundurma faaliyetlerine destek vermektedir. Reklam, tüketicilerin satın alma kararını vermelerini iki şekilde etkilemektedir. Kısa süreli veya uzun süreli, sürekli satın alma durumunu yaratma amacı taşımaktadır. Eğer reklam, uzun vadede satın alma kararını etkileme amacı taşımaktaysa, tüketicilerle iletiştim kurduğunda, uzun vadeli ikna yöntemi kullanmaktadır. Böyle bir amaç için, firmanın kurumsal markasını oluşturmaya çalışarak, imaj reklamları ve kurumsal reklamları tasarlar ve onlara sunar. Tüketicilerin marka ile aralarında duygusal bağların oluşmasını sağlar. Tüketicilerin, marka, ürün ve hizmete yönelik sempati ve güven duygularını oluşturmalarını sağlar. Tüketicilerin, satın alma kararını vermeleri bu noktada çok acil değildir. Zamanla ve daha sağlam zeminlerle markaya bağlamaya çalışarak, ileriki süreçlerde satın alma kararlarının sürekliliğini sağlar. Yani burada reklam satın alma kararından önce, aslında markalaşma yoluna katkı sunmaktadır. Reklam verenin markalaşma yolunda ilerleme kat etmesi, zaten tüketicilerin satın alma kararlarıyla ilgili olmaktadır.

Reklamın kısa vadede, tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemek için tasarladığı reklamlarda, genellikle satışla ilgili şu eylemleri yaratma amacı taşımaktadır. Ürün veya hizmetin satışının baştan sona kadar gerçekleşmesi, zaten satın alma kararını vermeye yakın tüketicilerin, eylemi yapmalarını sağlamaya çalışır. Bunları tüketicilere yaptırabilmek için nedenler iletir yani indirim, kampanya, özendirme v.b. Reklam, tüketicilerin daha önce vermeye yakın oldukları veya karar verdikleri satın alma eylemini hatırlatır. Özel zamanlarda, yani gün veya özelliği olan dönemler ile ürün, hizmet, marka arasında bağlantı kurarak, satın almaya yönelik yönlendirir. Reklam aynı zamanda ani olarak satışların arttırılması amacını da taşımaktadır. Ürünün, markanın, hizmetin varlığını, tüketicilerin bilinçlerine yerleştirir ve onlarla duygusal bağları güçlendirmeye çalışır. Reklam, markanın benzer ürün ve hizmet üreten firmalardan üstünlüklerini, diğer ürünlere göre avantajlarını vurgulayarak satın alma kararını etkiler, ayrıca, bu şekilde davranarak rakiplerle mücadele de etmiş olmaktadır. Reklam, kuruluşun daha önce veya zamanında satış yapmasını engelleyen nedenleri düzeltmeye çalışır.

Görüldüğü gibi reklamın satış amaçları, hem reklam verenin Pazar payının artmasını hem de marka haline gelmesini, ayrıca reklam verenin rakipleriyle mücadele etmesini sağlamaktadır. Reklam çeşitli satış eylemleri üzerinde ayrı ayrı dururken, bunlara yönelik tasarımları yaparken, yukarıdakilere de temel anlamda hizmet vermektedir. Reklamın bütün bunları tek başına gerçekleştirmesi beklenmemektedir. Bunları ancak diğer tutundurma faaliyetlerinin olması halinde yapabilmektedir. Yani destekleyen pazarlama faaliyetleri olmak durumundadır. Aksi halde reklamın kullanabileceği unsurlar bulunamaz ve başarısız olabilir.  

Arşiv

Etiketler