Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin etkiliği, sahip oldukları bütçeler ile değil, ne kadar doğru planlandıkları, konu ettikleri ürünleri ne kadar iyi anlattıkları, ulaşılmak istenen hedefleri faaliyetler esnasında ne kadar doğru aktarabildikleri ile ilgilidir. Bu da başlı başına bir çalışma daha doğrusu profesyonellik alanıdır. Günümüzde reklamın yaratım süreci kadar, yayınlanma süreci de farklı alanlarda uzmanlaşmış kişiler tarafından planlanarak, reklamverenlerin en verimli sonuçlara ulaşmaları sağlanıyor. Fark edilmek için iyi bir ürün sahibi olmak da artık yeterli bir özellik değil. Bu ürünleri doğru yer ve zamanda, doğru kişilere, doğru mesajlarla, doğru mecralarda sunmak gerekiyor. Özellikle mecra seçiminin doğru planlanması çok önemli çünkü her firma farklı bütçelere sahip. İstenilen reklam etkisine ulaşmak için de faaliyetleri hedef kitleye ulaşılabilecek mecralarda yürütmek gerekiyor. En büyük yanılgılardan birisi, ne kadar çok yerde reklam yapılırsa o kadar etkili olunabileceği ve bunu da ancak büyük şirketlerin yapabileceği düşüncesi.

Birçok işletme sahibi, etkili bir reklam çalışması ile satışların artması arasındaki çok önemli ilişkinin karlılık oranını arttıracağını anlayamayabiliyor. Böylece, gerçekte işin gelişmesine ve büyümesine hiçbir yardımı olmayan detaylar ile uğraşmak için önemli bir zaman ve para kaybı yaşıyorlar. Bu da maksimum kara ulaşmak için gösterilecek olan gelişigüzel çabaların getirdiği sıkıntılar da göz önünde bulundurulduğunda sonuçları çok pahalıya patlayan bir hata. Oysa firma sahiplerinin reklam yapmanın özünde işi özelleştirmenin yattığını ve bu sürecin karmaşıklığı ile başa çıkmakta yetersiz kalabileceklerini kabul etmeleri gerekiyor. Reklam ve pazarlama çalışmaları yapmak düşüncesinde olan firmalar için en doğru iş, bir reklam ajansına başvurarak, olumlu sonuçlar elde etmek doğrultusunda bu işin profesyonelleriyle işbirliği yapmak.

Reklam konusunda etraftaki kişilerden fikir almak kötü bir şey olmasa da, bu fikirlere sadık kalmaya çalışarak reklam çalışmalarını yürütmek etkili sonuçlar vermiyor. Reklam günümüzde herkesin maruz kaldığı bir olgu ama herkes reklamdan farklı etkileniyor. Hiçbir reklam tek başına satışı, karı, bilinirliği maksimum seviyeye çıkarmakta yeterli olmuyor. Reklam ve pazarlama bütünleşik bir faaliyetlerdir ve reklamın özellikle hedef kitlesi olmayan kişilerin fikirleri üzerine kurulması onu etkisiz kılabiliyor. Reklamın yaratıcı süreci de dahil bütün aşamaları, hedef kitle algısı üzerine kurulur. Ve bütün süreçleri ciddi analizler yapılmasını gerektirir. Sadece reklam yapmak, zaman, para ve emek kaybından öte bir iş değildir. Tüketiciyi merkezde tutmayan, onun istek, ihtiyaçları ve beklentileri yerine, firmanın ya da ürünün kendi kendine konuşmasından öte olmayan reklamlar hiçbir firmaya istenilen sonucu elde etme imkanı sağlamaz.  

Arşiv

Etiketler