Reklam sektöründe en önemli konulardan bir yaratıcılık konusu olmaktadır. Ekonomik sektörlerin geldiği nokta itibariyle, reklamların çokluğu, reklamlarda her türlü kullanımın tüketilmiş olması, sektörde yaratıcılık unsuruna verilen önemin artmasına neden olmuştur. Yaratıcılık konusunu geliştirmek için, reklam sektörü kendi içerisinde hem eğitimlere ağırlık vermeye başlamış hem de pratik anlamda reklam kampanyalarında, bu konuya çok önem vermeye başlamıştır. Günümüzde reklam tasarımları birbirinden farklı pek çok unsuru kullanmaktadır. Kullanılan unsurların hemen hepsi, tüketicilerin belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak için, etki niteliği taşımaktadır.

Firmaların, reklam kampanyalarına ihtiyaç duymalarını sağlayan nedenler, piyasa araştırmaları ve toplum analizleriyle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu araştırmalar, hem firmanın hem de toplumun özelliklerini ortaya koymakta, en ince ayrıntılarına kadar bunların ikisini çözümlemektedir. Bütün bu özellikler ortaya çıktıktan sonra, firmalar, reklamlarında kullanmak istedikleri temaları, amaçlarını bir sunumla reklam ajansına iletmektedir. Reklam ajansı, reklamın tasarımını yaparken, bu amaçlar ve reklamda işlenecek tema doğrultusunda yaratıcılığını kullanmaktadır. Reklamda yaratıcılık, işlenecek olan konunun ya da temanın, tüketicilerin etkilenmelerini ve amaçlanmış davranışları gösterebilmelerini sağlayacak şekilde kullanılmasıdır. Reklamcılar bazen, öyle fikirler bulmaktadırlar ki, reklamın üzerine söylenebilecek hiçbir şey olamamaktadır. Reklamda kullanılan konu, işlenen mesajlar, tam olarak istenileni en güçlü bir şekilde verebilmekte ve şaşırtmaktadır.

Reklamda yaratıcılıkla ilgili şöyle bir örnekte; bir reklam filminde, tüketicilerin, firmaya güven duymalarını sağlamak için, ünlü bir simanın kullanılmasına karar verilmiştir. Yaratıcılık bu noktadan sonra gündeme gelmektedir. Ünlü sima, nasıl kullanılırsa etkili olabilir? Neleri söylerse tüketiciler güven duyar? Ünlü sima neler yapacaktır reklamda? Ünlü simanın rol aldığı reklam filminin çekimleri nerede yapılacaktır? Onunla birlikte neler kullanılacaktır? v.s. gibi soruların cevapları yaratıcılıktır. Burada, bulunması istenilen, etki gücünü yaratacak, ünlü simanın kullanılma biçimi ve onun söylemlerinin çarpıcılığıdır. Hem onun davranışlarının tasarlanmasında hem söylediklerinde hem de onunla birlikte kullanılan kişi, araç, gereç, malzemelerin seçilmesinde, şimdiye kadar kullanılanlardan farklı, çekici, etkileyici olanların bulunmasıdır. Reklamda yaratıcılık, tüketicilerin reklamı izlemeleri halinde, şaşırmalarını sağlayan, bu şaşırmayla birlikte, beğeni, güven, saygının oluşmasını sağlayan unsurların bulunmasıdır. Yaratıcı fikir, aynı zamanda yeni ve farklı olandır. Ama bu yeni ve farklılık reklamın teması ve amacıyla birebir örtüşmelidir.

Tüketicilerin dikkatinin çekilmesi, ilgilenmelerini sağlamak, sevmelerini sağlamak, herhangi bir duyguyu, hissi, algıyı alabilmelerini, inanmalarını, özenmelerini, özdeşim kurmalarını, güvenmelerini ve sahiplenmelerini sağlayacak konu, kişi, araç-gereç, davranış, ifadelerin doğru ve çarpıcı biçimde seçilebilmesi veya üretilebilmesi reklamda yaratıcılık unsurunun bulunması anlamında kullanılmaktadır.  

Arşiv

Etiketler