Günümüzde reklam sektörü tüketicilere ulaşmak konusunda geleneksel mecraların yanında en yeni teknolojiyi de kullanıyor. Yazılı ve görsel basın yanında, 3D uygulamalar, kişiye özel reklamlar, iReklam, interaktif reklam derken sayısız mecra ve uygulama biçimiyle karşı karşıyayız. Hem üretim hem de tüketicilere sunum biçimleri açısından reklam sektörü hızlı bir gelişim içerisinde. Mecralar ve türler çoğaldıkça tüketicilere ulaşmak zorlaşıyor. Sosyal medya iletişiminin yaygınlaşmasıyla birlikte markaların tüketicilerle neredeyse birebir iletişim kurması daha fazla önem kazanmaya başladı. Geleneksel pazarlama yöntemlerinin en önemli yardımcılarından birisi olan promosyonlar da bu noktada önemini korumaya devam ediyor. Promosyonu kısaca şirketlerin varolan müşteri potansiyelini korumak ya da müşteri oranını arttırmak için, hedef kitlesinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırladığı işlevsel ürünler olarak tanımlayabiliriz. Promosyon ürünleri genellikle tüketicilere markayı hatırlatacak kalıcı ürünlerdir.

Promosyona dayalı olarak ya da promosyon destekli yürütülen reklam çalışmaları genellikle tüketiciler üzerinde daha etkilidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta promosyon ürünlerinin tüketicilere hediye olarak sunulması ve onlarda markaya bağlılık sağlayacak, markayı hatırlatacak ya da tanıtacak nitelikte olmasıdır. Örneğin yeni açılan bir mağazanın tüketicilere herhangi bir ürün değil, kendisi ile bütünleşen bir ürün sunması bilinirliğini arttıracaktır. Promosyon doğru şekilde yapıldığında etkisini uzun süre devam ettiren bir çalışma biçimidir. Promosyon sadece ürünler ile değil, indirimler, kuponlar, test kullanımları gibi çok farklı şekillerde de yapılabilir. Satışı ve bilinirliği arttırmaya yönelik olarak yapılan çalışmalarda genellikle hatırlatıcı ürünler değil, indirim, ürün, kupon gibi yöntemler kullanılır.

Promosyon çalışmaları tüketici – reklam ve ticari satışa yönelik olarak yapılabilirler. Tüketicilere yönelik olarak yapılan promosyon çalışmalarında fiyat daha ön plandadır. Ticari satışa yönelik olarak gerçekleşen promosyon çalışmalarında ise ürünlerde ise ticari işletmelere yönelik olarak gerçekleşen bir harcama söz konusudur. Bu harcama ürün teşhiri için gerekli malzeme sağlanmasından, bayi eğitimine kadar gider. Özellikle maliyeti açısından doğru yapılmadıkları takdirde bir itici güç olamama riskini ciddi oranda taşırlar. Promosyon ne şekilde yapılırsa yapılsın firmalar açısından belli bir maliyet yükü getiren bir çalışmadır. Dolayısıyla da bir risk alınır. Ancak doğru şekilde uygulandığında tüketicilerde bağlılık yaratmak, onlarla birebir ilişki kurmak açısından işlevsel bir uygulama biçimidir. Günümüzde değişen marka – tüketici ilişkisinin çift taraflılığını sağlama ve sürdürmede promosyonlar özellikle ürünler bazında reklamların en önemli itici güçlerindendir.