Günümüzde reklam mecralarının hemen hepsi mizahı kullanmaktadır. Hemen her markanın, reklam türlerinin birinde, mizaha yer verilmektedir. Mizah, insanların hoşuna giden, izlemekten veya okumaktan hoşlandıkları bir unsurdur. Fakat mizah'ın barındırdığı riskler, firmalar için çok önemlidir. Çünkü günümüzde insanlar, günün her saatinde, her yerden karşılarına çıkan reklamları görmemeye başlamışlardır. Bu, hem ekonomik sistemin geldiği nokta itibariyle hem de reklamcılığın taşındığı yeni düzeylerle açıklanabilir. Tüketiciler hem ekonomik sistemin hem de reklamcılığın gelişimiyle, her geçen gün yeni görüş, algılama biçimi, yeni bakış açıları edinmektedirler. Tam da bu yüzden, reklamcılık günümüzde yaratıcılık alanlarını geliştirmeye çabalamaktadır. Eskisi gibi, her reklam tüketiciyi etkileyememektedir. Tüketici günümüzde bilinçli, seçici, algıları yüksek bir düzeye, gene reklamcılık sayesinde gelmiştir. Tüketici, reklamları günün koşullarında görmeye alışmıştır. Artık dikkatini çekmemektedir. Yıllarca, her şey kullanılmıştır. Neredeyse hiçbir reklam tasarımı, tüketiciye ilginç gelmemeye başlamıştır.

Bu yüzden, reklamcılık, günümüz koşullarında, yaratıcı, yeni olabilecek unsurları bulmakta zorlanmaktadır. Bu yüzden reklamcıların eğitimi, geçmiş tarih bilgisi, pratik zekâsı, deneyimi günümüzde çok önem kazanmıştır. Çünkü bu tip kişiler, bu koşullarda yaratıcı reklam çalışmaları yapabiliyor. Hal böyleyken, tüketicilerin kendi yaşamları da zorlaşmış, ekonomik sistemlerde, kendi ayakları üzerinde kalabilmek için, yoğun iş temposuna ayak uydurmaya çalışmaktadır. Algılarını zorlayacak, üzerinde düşündürecek zor konuları görmemekte, onlardan kaçmaktadır. Yorulan zihin ve bedenlerini, eğlenceli şeylerle ilgilenerek rahatlatmaya çalışmaktadırlar. Reklamcılık sektörü, bunun bilgisini, araştırmalarıyla edindiği için, reklamları eğlenceli halde tasarlamaya önem verir olmuştur. Gerçekten de günümüzde komik reklamlar izlenmektedir. Ama tüketiciler sırf gülmek ve eğlenmek için mi izlemekte veya okumaktadır? Yoksa eğlenirken reklamın mesajlarını alabiliyor mudur? İşte bu nokta, reklamda mizahın kullanımı açısında en çok üzerinde durulması gereken noktadır.

Tüketici, reklamda ki eğlenceli hallere, sözlere yoğunlaşmışsa, reklamın mesajlarını önemsememekte veya reklamın ona herhangi bir şey vermiyor olabilme ihtimali söz konusudur. İnsan zihni yorgun olduğunda, zihin, bu yorgunluğu atma ihtiyacı hissettiğinde, sırf bu noktaya odaklanabilir. Zihin, diğer tüm algıları kapattırabilir. Sadece istediklerini duyar, ihtiyaçlarını görür ve aklında bunlar kalır. Gerisi ise önemsizdir. İşte bu durum, reklamın başarısız olmasını sağlar. Reklam sadece eğlendirmiştir. Hiçbir mesaj verememiştir. Komik unsurların marka, ürün veya hizmetle ilişkilendirilme biçimi önemlidir. İlişkilendirme biçimi, tüketicinin algılarını değiştirebilir. Komik unsurlar, ilişkilendirme biçiminden kaynaklı, Marka, ürün veya hizmeti, eğlencenin gölgesinde bırakmamalıdır. Tüketici eğlenirken, mesajları da alabilmelidir. Bu da reklamın eğlencesi içinde, ciddi, dikkat çekici, çarpıcı bir biçimde marka, ürün ve hizmetin öne çıkarılabilmesidir.

Arşiv

Etiketler