11880 bilinmeyen numaralar servisi, zorlu rekabet halinde olan telekominikasyon hizmetlerinden biridir. Günümüzde bu reklam tasarımlarını, televizyonlarda bu günlerde çok sık görmekteyiz. Yalnız bu 118 reklamları diğer firmaların benzer ürünlerinin reklamlarıyla, karışmakta ve tüketicilerin içinden çıkamadıkları reklam mesajlarını içermektedir. 11880-11811-11818-11824 bu numaraların hepsi aynı hizmeti sağlamaktadır. Fakat hepsi, farklı firmalara ait hizmetlerdir. Televizyonlarda çok sık gösterilen bu reklamlarda, hangi numaranın, hangi firmaya ait olduğu anlaşılamamaktadır. Hangisinin sunduğu avantajlar, hangisiyle kıyaslanıyor anlaşılamıyor. Servislerin maliyet konusu ise tam bir karmaşadır. Reklamlardaki tekrar vurguları, yan anlamlar içermektedir. Halbuki reklamın her zekaya, her yaşa, her tüketiciye ve her türlü hedef kitleye hitap etmesi gerekmektedir.

Ülkemizde, daha önce Türk Telekom’a ait olan 118 bilinmeyen numaralar servisi ve hizmeti, herkes tarafından bilinen bir hizmetti. Geniş bir halk kitlesi tarafından kullanılmaktaydı. Fakat Türk Telekom’un özelleştirilmesiyle beraber, bu numara ve hizmet birden fazla firma tarafından kullanılmaya ve reklamı yapılmaya başlandı. Hepsi de, eş zamanlı olarak, televizyon reklamlarını kullanmaktadır. Firma amblemleri, logoları yok, firmayı çağrıştıran herhangi bir ayrıntı, reklamlarda yer almamaktadır. Durum böyleyken tüketici hedef kitle, hangi servis, hangi özelliklere sahiptir, bu hizmetlerin hangisinin maliyeti nedir v.s. sorulara cevap bulmamakta ve tüketici zihninde karmaşa oluşturmaktadır.