Günümüzde ekonomik sistemler dev pazarlara dönüşmüş durumdadır. Mesafelerin ortadan kalkması, iletişimin dünyanın tüm merkezlerinde kolay ve hızlı hale gelmesi, ham maddeye olan ulaşımın kolay hale gelmesi gibi unsurlar, pazarların dünya çapında büyümesini sağlamışlardır. Binlerce firma, binlerce ürün ve hizmet, hem yerel hem de dünya pazarlarında boy göstermektedir. Bütün bu firma ve ürünleri, hizmetleri hedef tüketicilerine tanıtılmaktadır. Yani reklamlar, günün her saatinde, dünyanın her yerinde, her alanda tüketicilere seslenmektedir. Reklam mesajlarının çokluğu, birbirine benzer ürün ve hizmet özellikleri, tüketicilerin ilgisinden kaçmaya başlamış, normal gündelik yaşamın bir parçası haline gelmişlerdir. Bu durum firmaların, tüketicilerin dikkatlerini çekebilmek ve reklam mesajlarını iletebilmek için, normalde izledikleri yollardan farklı yollara başvurmalarına neden olmaya başlamıştır. Her ne kadar hem Türkiye'de hem de dünyada, Reklam Uygulama Esasları, Reklam Kurulları v.b. gibi reklam tanıtımlarını denetleyen kuruluşlar yapılanmış ve bu alanda çalışma yapıyor olsalar da, gene de bazı firmaların, yanlış reklam mesajlarını iletmelerinin önüne geçememektedir.

Firmalar bazen, ürettikleri ürün ve hizmetlerde bulunmayan veya henüz doğruluğu kanıtlanmamış özellikleri varmış gibi davranmakta ve reklam mesajlarında tüketicilere iletmektedir. firmaların ürün ve hizmetlerinin satılabilmesi için, onların özelliklerini abartmaları doğal bir durum olsa da, hiç olmayan veya olup olmadığı, ilgili kuruluşlar tarafından henüz tespit edilmeyen özellikleri duyurmaları, reklam cezalarını almalarına neden olmaktadır. reklam tüketiciyi doğru bilgilendirmelidir. Reklamın tüketiciyi etkileyip, reklam mesajlarını iletebilmesi için başvurduğu yollar, benzeştirmeler, özdeşleştirmeler ürün ve hizmetle örtüşmelidir. İçinde olmayan bir özelliğin varlığını belirterek satışa sunulması, tüketicileri bir defaya mahsus yanıltabilmektedir. Bir defa satın alınan, ürün ve hizmette olduğu söylenen özellik bulunmadığında veya şu etkiyi yapar denip, ilgili etki ortaya çıkmadığında, tüketici hem ürün veya hizmete olan güvenini kaybetmekte hem de firmanın veya markanın bundan sonra ürettiklerine inancını yitirmektedir.

Her sektör kendi içinde, reklam denetleme kurullarına sahiptir. Her sektörü ilgilendiren firma, toplumu veya hedef kitlesini yanlış yönlendirdiğinde veya geleneksel; Reklam Uygulama Esaslarına ters düşecek mesajları ilettiğinde ceza almaktadır. Aslına bakılacak olursa, bu noktada reklam cezaları sadece görünen tepki olmaktadır. Tüketicilerin zihinlerinde ne firma ne de ondan sonra üretebileceği, ürettiği ürün veya hizmet güvenilmez olmaktadır. Asıl zarar veren tepki bu olmaktadır. Tüketiciler, firmayı kendi yaşamlarından tamamen çıkarmaktadır. Üstelik daha etkili bir reklam yoluyla bunu yapmaktadırlar. Viral reklamla. Yani ağızdan ağza firmanın ürün ve hizmet özelliklerinin söylendiği gibi olmadığını, söylenen etkileri yapmadığını ifade etmekte ve çevrelerini de etki altına almaktadırlar.

Reklam cezalarının en önemli özelliği, tüketicilerin pek çoğunun henüz firmayı tanımadan, ürün ve hizmetlerini bile henüz bilmeden ceza almasıyla tanımış olmalarıdır. Bu çok zarar verici olmaktadır. Her hangi bir firma ceza aldığında, bunun duyurusu yapılmaktadır. Tüketiciler firmanın ürün ve hizmet özellikleri konusunda yanlış bilgi verdiğini, bu yolla öğrenmektedir. Bu şekilde reklam mesajları ileten firmaların amaçlarına ulaşmaları çok daha zor olmaktadır.

Arşiv

Etiketler