Reklam aslen, ticari yönüyle tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Firmaların reklam yapmaktaki temel nedenleri, ürettikleri ürün veya hizmetlerin satılmasını sağlamak, bu doğrultuda sahip oldukları Pazar payını daha fazla büyütmektir. Bu yüzden, temelde hangi amaçla tanıtım yaparlarsa yapsınlar, nihai hedef daha çok satıştır. Bilindiği gibi, reklamların amaçları birbirinden farklı olmaktadır. En genel anlamda, satış amacını taşısa da; tüketiciyi bilgilendirmek, ileri teknolojiyi kullanmasını sağlamak, yaşam standardını yükseltmek, beğeni oluşturmak, toplum içerisinde marka bilinirliğini arttırmak, sosyal sorumluluk anlamında çalışmalar yaptığını anlatmak, benzer ürün ve hizmetler arasında tercih edilmesini sağlamak gibi alt amaçlar taşımaktadır. Bunların hemen hepsi, tüketicilerin, firmalara daha sıcak bakmasını, onu sevmesini, yaşamlarının bir parçası haline getirip, ondan vazgeçmemesini sağlamaya çalışmaktadır. Bütün bu farklı amaçla yapılmış gibi görünen tanıtımlarınve reklamların hepsi, tüketicilerin uzun bir süre sonra, kısa bir süre sonra veya belirlenen zamanlarda, markanın ürün ve hizmetlerini kullanma, satın alma davranışlarını göstermelerine yönelik yapılmaktadır. Bütün çeşitler, türler, amaçlar, hedefler nihai tek bir hedef için yapılıyor olsa da, reklamların tüketicilere katkıları bulunmaktadır. Tüketici, bu tip reklam ve tanıtımlar sayesinde, firmaların üretim biçimlerini tanımaktadır. Piyasada bulunan ürün ve hizmet çeşitlerini, onların bileşenlerini, bileşenlerinin fayda ve zararlarını, satış noktalarını, satış noktalarının özelliklerini, hangi ürün veya hizmeti kaç paraya alabileceğini öğrenerek, seçimlerini kendi bütçesine göre, bilinçli ve yararlı bir şekilde yapabilmesini sağlamaktadır. Reklamın ticari yönü, onun yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi nihai hedefi olmaktadır. Her mecradan, her mecraya uygun, birbirinden farklı türde tasarım biçimiyle, tüketicinin karşısına çıkmakta ve mesajlar iletmektedir. Her mesaj, nihai amaca direkt veya uzun vadede ulaşmayı hedeflemektedir. Firmalar, pazarda ilerlemek zorundadır. Büyümek, rakipleriyle mücadele edebilmek, pazardaki konumunu sağlamlaştırmak zorundadır. Bunlar olmadığında, bir firmanın serbest pazarda ayakta kalabilmesi çok zor hatta imkânsız olmaktadır. Bir firmanın serbest pazarda ayakta kalabilmesi, geniş bir tüketici kitlesine sahip olmasından geçmektedir. Günümüzde, piyasa da olmayan bir ürün yoktur. Birbirine benzer ürün ve hizmetler, birbirinden farklı veya aynı özelliklere sahip olarak, pek çok marka altında, marka halinde satılmaktadır. Tüketiciler, bu anlamda geniş bir seçim özgürlüğüne sahip bulunmaktadır. Bu yüzden firmalar, birbirinden farklı içeriklerle, mesajlarla tüketicilere ulaşmak, onları etkilemek, kendini onların zihinlerinde kurmak ve kalıcı olabilmeyi başarmak zorundadır. Reklamın ticari yönü olan satışı yapabilmek adına, ister uzun bir merdiven tasarımı yaparak, her bir basamakta, tüketiciye farklı bir yönünü göstererek, zihninde yukarıya tırmanma şeklinde olsun, ister direkt satın almaya doğru yönlendirmeyle yapsın, günümüzde ayakta kalabilmek için, bu firmaların zorunlu sürecidir. Bu zorunlu süreç içerisinde yapılan her türlü tanıtım ve reklamlar nihayetinde satış amaçlıdır yani ticaridir.

Arşiv

Etiketler