Firmaların, satışları arttırma durumları, reklama başvurma nedenlerinden biridir. Firmalar, pazarla ilgili bütün amaçları için reklama başvurmaktadır. Üstelik reklama başvurmadan önce toplumsal analizler yapmaktadır. Pek çok firma, toplumsal analizlerin sonucunda, reklam kampanyaları yürütmesi gerektiğine karar vermektedir. Firmanın ürün ve hizmetlerinin tanınmaması, ürün ve hizmet özelliklerinin bilinmemesi veya yeterince bilinmemesi, markalar hakkında tüketicilerin bilgilerinin olmaması, pazarda benzer ürün, hizmet üreten firmaların varlığı ve bunların risk oluşturması gibi nedenler, reklam yapılmasının gerekliliğini ortaya çıkaran nedenler olmaktadır. Öyleyse, reklamın satışlar üzerinde etkisi vardır. Hatta sadece satış üzerinde değil, firmanın bütün amaçları için etkili olabilmektedir. Reklam firmaların sahip olduğu Pazar anlayışını, etik anlayışını, satış mantığını, ürün ve hizmet özelliklerinin tüketicilere olan faydalarını gün yüzüne çıkararak, tüketicilerin bunları görmelerini ve algılamalarını sağlar.

Reklam tüketiciler ile firmalar arasında, ayrıca, firmaların ürün ve hizmetleri arasında çeşitli bağlar kurmalarını sağlar. Bu bağlar tüketicilerin, firmaların ürettikleri ürün ve hizmetleri sahiplenmelerini, onlara güven duymalarını, onları benimsemelerini sağlayarak satın alma davranışlarını etkiler. Reklam, tüketicilerin, ürün ve hizmetler konusunda bilinçlenmelerini sağlayarak, kaliteyi, kullanım kolaylıklarını, üründe olması gereken faydaları, olmaması gereken zararları seçebilmelerini sağlayarak yönlendirme yapar. Firmalar ürün ve hizmetle birlikte, tüketicilerine sundukları avantajları, indirimleri, kampanyaları reklam yoluyla duyurarak bunlardan hem yararlanmalarını sağlar hem de bu yolla satışların attırılmasına çalışır.

Reklam, satışların arttırılması için, birbirinden farklı yollara başvurmakta ve genellikle başarılı olabilmektedir. Firmalar, reklamın satışları etkileyebilmesi için, tüketicilerin beğendikleri, duygusal yönden bağlılık hissedebilecekleri, özen duydukları, arzu ettikleri pek çok unsuru kullanarak, tüketicilerin, kendi ürün ve hizmetlerini, kullandıkları unsurlarla bağdaştırma, özendirme, kıyaslama, özdeşleştirme yapmalarını ve onları tercih etmelerini ister. Kimi firmalar, tüketicilerin gerçekten, bu unsurlardan herhangi biriyle, ürün ve hizmetlerini değerlendirmelerini sağlamayı başarabilen, stratejik reklam tasarlayabilmektedir. Bunun sonucunda, reklam satışları arttırabilmektedir.

Her şekilde reklam satışların arttırılmasını sağlayabilmektedir. Tüketicilerin isteklerini, tercihlerini, yaşam kültürlerini, gelecekle ilgili beklentilerini, yeme – içme kültürlerini etkileyerek, bunlara yön verebilmekte ve kendi amaçlarına ulaşabilmektedir. Bilindiği gibi satışlarının artması, firmaların amaçlarından sadece bir tanesi olmaktadır. Bununla birlikte, tüm amaçlarını reklam kampanyalarıyla yönlendirebilmektedir. Zaten, günümüzde reklamın tek başına bir sektör haline gelmesini sağlayan nedenler de, firmaların hem her türlü amaçlarını gerçekleştirebilmesidir.  

Arşiv

Etiketler