Reklam bir markanın, ürün ve hizmetlerinin tercih edilmesi noktasında, en önemli itici gücü oluşturmaktadır. Günümüzde tüketicilerin davranışlarını, reklam, tasarımlarında ilettiği mesajlarla etkilemekte ve yönlendirmektedir. Toplum içerisinde, üretilen mal ve hizmete yönelik bir ihtiyacın olmaması halinde bile, ihtiyacı yaratmakta ve tüketicilerin zihinlerinde, satın almaya ve kullanmaya yönelik eğilimleri oluşturmaktadır. Reklam, ürün ve hizmet özelliklerini, tüketicilerin beğenileri ve istekleri doğrultusunda hazırlayıp onlara sunmaktadır. Yaptığı bu sunumların, toplum içerisindeki etkilerini, toplumun eleştirilerini, yaklaşımlarını markaya yaptığı, geri bildirimlerle sunmakta ve firmanın kendi yapılanmasını, ona göre şekillendirmesini sağlamaktadır. Reklam, marka ile tüketici arasındaki iletişimi sağlayarak, her iki tarafın beklentilerine ve özlemlerine ulaşmalarını sağlamakta, aradaki diyalogu yönlendirmektedir. Reklam, tasarımlarının içermesi gereken özellikleri özenle işlediğinde, hedef kitlenin istenilen amaçlara doğru yönelmelerini sağlama başarısını elde etmektedir. Reklam, marka, ürün ve hizmet özelliklerinin, hedef kitle tarafından bilinmesini ve tercih edilmelerini sağlamak için, tasarım yaparak kitlelere sunmaktadır. Hedef kitlenin, yaşamının her alanında kendini göstermektedir. Televizyon reklam filmleriyle, sinema filmleriyle, radyo reklamlarıyla, açık hava reklam araçlarıyla, gazete ve dergi reklamlarıyla onlara seslenmekte ve markaların üretimlerini tanıtmaktadır. Reklam, hedef kitleyi etkileyebilmek için, pek çok özelliği kullanmaktadır. İnsanla ilişkili olan, sevgi, aşk, dram, mizah, ironi v.s. gibi konuları, reklam tasarımlarında, ürün ve hizmetlerle ilişkilendirmekte ve onlarla özdeşleştirmelerini sağlamaktadır. İnsanların beklentilerinin, özlemlerinin, gelecek planlamalarının odağına, ürün ve hizmeti veya markayı koymakta ve insanların ona ulaşma istemini yaratmakta ve hız vermektedir. Reklamın bütün bu özellikleri kullanması, insanları etkilemekte ve reklam mesajlarını ciddiye alarak, davranışlarını değiştirmektedirler. Reklam, kendi mesajlarının hedef kitleye ulaşabilmesini sağlamak için, insanların dinlemekten, görmekten, algılamaktan hoşnut olabilecekleri, bütün öğeleri kullanmaktadır. Ünlü simaları, güzellikleri, çekicilikleri, çarpıcılıkları, farklılıkları kullanmakta ve dikkat çekmektedir. İnsanların yeniye olan merakını bilmekte ve sürekli yeni olanı ön plana çıkarmaktadır. Reklam, insanlara bütün bu kullanımların bulunduğu tasarımları sergilerken, bilimsel disiplinlerin tekniklerini ve bulgularını kullanarak sunmaktadır. Kısaca, reklamın gücünü somut olarak görebilmek için, çok fazla araştırmaya gereksinim bulunmamaktadır. Günümüz toplumunun adı, tüketim toplumudur. Tüketim toplumu, pazarlama iletişiminin diğer ürünleri ile reklamın ürünüdür. Günümüzde reklam, toplumun yapılarını, markaların amaçları doğrultusunda değiştirmekte ve yaşam biçimini, kültürünü, bakış açısını yönlendirmektedir.

Arşiv

Etiketler