Reklam temelde iki yönde fayda sağlar, bunlardan birincisi, firmalara sağladığı faydalardır. İkinci yönü ise, reklamın topluma olan faydalarıdır. Birinci yönde yani reklamın firmalara olan faydalarında; firmaların pazarda rekabet edebilmesini sağlayan, onların hedef tüketicilerine, ürettikleri ürün ve hizmetlerinin özelliklerini anlatmalarını sağlayan, onlarla iletişim kurup, vizyonlarını misyonlarını anlatabilmelerini sağlayan bir iletişim biçimi olmaktadır. Bu yolla, satışlarını arttırmaktadırlar, markalaşma yolunda ilerliyor, benzer ürün ve hizmetlerle rekabet edebiliyorlar. Bilindiği gibi reklam ajansları, reklam tasarımlarını yapmadan önce, piyasa araştırmaları yaparak, tüketicilerin, beklentilerini, özlemlerini, ihtiyaçlarını tespit etmektedir. Reklamın yaptığı bu araştırmalar, firmaların, kendi markalarının, vizyonu ve misyonu ile ilgili yapmaları gereken değişiklikleri veya yenilikleri göstermektedir. Firmalar bu şekilde, tüketicilerinin beklentilerine cevap vererek, Pazar paylarını arttırmaktadır. Bu tip araştırmalar reklam tasarımlarını da nasıl yapmaları gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Reklamın tüketiciler açısından faydaları ise; tüketici, firmaların hangi bakış açısıyla, neyi amaçlayarak pazarda bulunduğunu öğrenmektedir. Firmaların ürün ve hizmetlerinin neler olduğunu, bunları hangi koşullarda ürettiklerini, ürün ve hizmetlerin hangi fayda ve zararları kapsadığını öğrenmektedirler. Reklam, tüketicilerin bilinçli bir tüketici olmasını sağlamaktadır. Ürün ve hizmetler arasında kendilerine en iyi olanı seçebilmelerini, en uygun fiyatla, gereken ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaktadır. Tüketiciler reklam sayesinde, nerede hangi ürün ve hizmet, hangi firma tarafından, hangi avantajlarla üretilmekte ve sunulmakta olduğunu öğrenmektedir. Tüketiciler, firmaların Pazardaki sürecine tanık olmaktadırlar. Böylece reklam, firmaların kendilerinde olduğunu söyledikleri misyonu, hayata geçirip geçirmediklerini, hangisinin bu konuda güvenilir olduğunu öğretmekte ve tüketicilerin seçimlerini ona göre yapmalarını sağlamaktadır.

Görüldüğü gibi reklamın faydaları çoktur. Hem firmalara hem de tüketicilere birbirinden farklı ve önemli faydalar sunmaktadır. Reklam hem firmalara izlemeleri gereken yönü ve bu yönün özelliklerini göstermekte hem de diğer firmaların ürün ve hizmetlerinden, izledikleri Pazar mücadelesinden haberdar olmalarını sağlamaktadır. Tüketicilerin ise, ürün ve hizmetleri kullanırken, yararlı ve zararlı unsurların neler olduğunu, marka, ürün ve hizmet seçerken aslında nelere dikkat etmeleri gerektiğini göstermektedir. Kaliteli bir yaşam için hangi ürün ve hizmetlerden faydalanmaları gerektiğini, kendi ekonomik dengelerine uygun, sevebilecekleri, kullanımından veya tüketiminden hoşnut olabilecekleri ürün, hizmet veya markayı seçebilecek bilgi ve görgüye sahip olmalarını sağlamaktadır.

Reklamın birbirinden farklı faydaları, insanların, ekonomik döngüde gerçekleştirdikleri hareketlerini belirlemelerini ve yön çizmelerini sağlamaktadır. Bu da insan yaşamını kolaylaştıran bir durum olmaktadır. Firmalar için de aynı şey söz konusudur. Onlar da bu sayede nerede nasıl hareket etmeleri gerektiğini görmektedirler.  

Arşiv

Etiketler