Reklamın dili, tüketicilerin algılarına göre oluşturulmaktadır. Onların beğenileri, onların tercihleri, gelenek ve görenekleri çerçevesinde oluşturulmakta ve sunulmaktadır. Reklam tüketicilere karşı dili tasarlarken, tüketicilerin geçmişteki bütün yapılarını çözümlemektedir. Toplumun sosyal, ekonomik, kültürel yapılarını araştıran, bilim dallarının verilerinden yararlanmaktadır. Ayrıca reklam tasarımlarından önce, tasarlayacağı reklamla ilgili toplumsal analizler yapmaktadır. Zaten reklamı üreten kuruluşlar reklamcılar olmaktadır. Reklamcılar, yıllarca sektöre hizmet vermiş hem bu konuda deneyim sahibi hem de bu işin eğitimini almış kişiler olmaktadır. Reklamcılar, reklamın dilini oluştururlarken, bilim dallarının verilerini ve toplum analizlerini kullanmaktadırlar. Bütün bu verilerden sonuçlar üretmekte ve etkileyici reklamın dilini kurgulamaktadırlar. Reklam tasarımlarını yaparken, tüketicilerin görüşlerini, fikirlerini alarak hareket etmektedirler. Reklamcılar, tüketicilerle iletişim kuracakları dili oluşturduklarında, sade, anlaşılır bir yapı oluşturmaktadır. Tüketiciler verilen mesajları anlamakta ve ona göre davranış geliştirmektedirler.  

Reklamın dili, hedeflediği kitleye göre biçim almaktadır. Hangi hedef kitleyi seçtiyse, onun anlayabileceği şekilde, onun özelliklerini hesaba katarak seslenmektedir. Reklam, dilini kullandığı mecraya göre tasarlamaktadır. Televizyon reklam filmlerinde, radyolarda, gazete ve dergilerde, internet mecrasında, açık hava reklam araçlarında, organizasyon reklam mecralarında birbirinden farklı dil kullanmaktadır. Her reklam mecrasının özelliklerine uygun olarak, tüketicisinin beğenilerini hesaplamakta ve dili oluşturmaktadır. Reklam, firmaların ürün ve hizmet özelliklerini tanıtırken ayrı bir dil kullanmakta, markalaşma yolunda ilerlerken farklı bir dil kullanmaktadır. Reklamın dili hiçbir zaman aynı olmamıştır. Hem kullanılan reklam mecrasına hem firmaların ihtiyaç duyduğu reklam yapma nedenine hem de en önemlisi, hedeflediği kitlenin özelliklerine uygun olarak, reklamın dilini tasarlamaktadır. Reklamcıların gerek hedeflenen kitleyle gerekse reklamın amacıyla ilgili edindikleri en ufak bir ayrıntı, bu dilin tasarımını değiştirmektedir.  

Reklamın dili, çarpıcı, etkileyici, farklı ve yenilik içermektedir. Bu, hangi şekilde tasarlanırsa tasarlansın bu özelliklere sahip olmaktadır. Hedef kitlesini etkileyen bütün unsurları kapsar ve ona göre strateji oluşturur. Tüketicilere sesleneceği dilin planlamasını yapar, temasını bulur, etkileyici unsurlarını yanlarına ekler, destekleyici veya güçlendirici özellikleri katar ve kurguyu oluşturur. Reklam dili, mesajlar ileten, bilgi aktaran, yol gösteren, yönlendiren ve teşvik eden bir yapı içerir. Genellikle tüketiciler, mesajlarını net olarak alır ve kendilerince bir davranış oluştururlar. İşte tüketicilerin oluşturdukları bu davranışların, reklamın istediği davranışlar olması halinde, reklam dilini çok iyi kullanmış olmaktadır

Arşiv

Etiketler