Çevremizi saran renkler de insanlara çeşitli etkilerde bulunmaktadır. Her rengin kendine göre anlamı bulunmakta ve insana çeşitli hisleri yaşatmaktadır. Bugün reklamlarda firmalar, reklamlarının bir yerlerinde illa ki kırmızı rengi kullanmaktadır. Kırmızı renk, sıcak renklerin başında gelmektedir. Sıcaklığı ve çağrıştırdığı duygular birbirinden farklı ve oldukça çeşitlidir ama genellikle insanlara olumlu hisler vermektedir. Kırmızı renk; samimiyet, aşk, güç, heyecan ve agresiflik gibi kavramları simgelerken, insanların kan basıncını yükseltmekte ve solunumlarını hızlandırmaktadır. İnsanların çabuk karar vermelerini sağlayan kırmızı renk, beklentilerini de arttırmaktadır. Kırmızı aynı zamanda oldukça dikkat çekici bir renktir. Bu renkle birlikte kullanılan sözcükler, çabuk fark edilmektedir. Bütün renklerin arasından kırmızı en çabuk fark edilen renktir. Hâkimiyet kuran, duygusal yoğunluğu fazla olan kırmızı renk, çok fazla kullanıldığında insanların huzursuz olmasına neden olmaktadır. Fakat dağınık olarak diğer renklerle birlikte kullanıldığında olumlu yönleri daha çok olmaktadır.

İşte bütün bu anlamlar, firmaların kırmızı rengi kullanmalarının nedenleri olmaktadır. Firmalar, kendilerini ifade eden tasarım çalışmalarının bir yerinde illa ki kırmızı rengi kullanmaktadır. Kurumsal renklerinde kullanılmamış olsa bile, reklam tasarımlarının bir yerinde, basılı reklamlarında mutlaka kullanmaktadırlar. Firmaların her çalışması, onları temsil eden her tür reklam çalışmasında, dikkat çekmek istedikleri, tüketicilerin fark etmesini istedikleri yerlerde; zeminde, yazılarda, efektlerde veya kreatif unsurların çiziminde, renklendirilmesinde kırmızı olmaktadır. Günümüzde hâlihazırda televizyonlarda dönen, telekomünikasyon firmalarının reklamlarında görüldüğü gibi, kırmızı renk oldukça dikkat çekici olarak kullanılmaktadır. Kırmızı dışında kalan renklerin de kendilerine göre anlamları, hissettirdikleri, çağrıştırdığı duygu ve düşünceler vardır. Kırmızıdan sonra en çok kullanılan sıcak renklerden biri de turuncu ve siyah renkleridir. Turuncu gene kırmızıya benzer olumlu duygular hissettirirken, siyah renk daha çok, güç ve iktidar hissini vermektedir. Siyahın her ne kadar, karanlık, gizli, bilinmeyen anlamları olsa da, firmaların kurumsal kimliklerinde bu yönlerini yansıtmamaktadır.

Kırmızı rengin kullanımı sadece bizim ülke ile sınırlı değildir. Bütün dünyada firmaların kurumsal kimlik tasarımlarında kırmızı tercih edilmektedir. Hatta bazı kurum ve kuruluşların iç dizaynlarında, mekân tasarımlarında, yoğun olarak kırmızı kullanılmaktadır. Mağazalar, bankalar, restoranlar bunların başında gelmektedir. Bankalar, insanların çabuk karar vermelerini sağlama, samimiyet duygularını tetiklemeye çalışırken, restoranlar iştah açıcı özelliğinden faydalanmaktadır. Mağazalar, vitrinlerin dikkat çekmesini veya belirgin bir ürünü öne çıkarmaya çalışmaktadır. Hatta içkili mekanlarda kırmızı, dağınık olarak, başka renklerle karıştırılarak kullanılmaktadır. Bunun da nedeni, dağınık olarak kullanılan kırmızı rengin, zamanı unutturmasından, insanları yaşanılan anda bırakmasından kaynaklanmaktadır. Böylece içkili mekanlar daha çok içki satabilmektedir.

Arşiv

Etiketler