Kar yağışının çok olduğu bir gün, şehrin her tarafı bembeyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Neredeyse kara görünmemekteydi. Bu durumu değerlendiren bir beyaz eşya firması, hemen kocaman billboard’lar hazırlamış ve billboardların büyüklüğünde bir buzdolabı görüntüsünü, billboard’a yerleştirmişti. Billboard’a yerleştirilen buzdolabının kapağı açıktı. Halk sabah uyandığında, bu dev billboardlarla karşılaştılar. Billboardlarda buzdolabı görüntüsüyle birlikte bir de ufak bir yazı yer almaktaydı. “buzdolabımızın kapısını açık unuttuğumuz için özür dileriz”. Yerin karla kaplı olmasının şaşkınlığıyla uyanan halk bir de bu billboardlarla karşılaşmaktaydı. Bu reklam bir tür reklamda şoklamadır. Reklamda şoklama, Firmanın kısa bir süre içerisinde etkili bir reklam kampanyası düzenlemesi ve bunu bütün reklam mecralarını kullanarak, tüketicilere duyurmasıdır. Firma böylece, ürün ve hizmetleriyle ilgili bütün ileteceklerini bu kısa sürede iletmek ve etkili olmak durumundadır. Belki bir yıllık reklam yatırımını bu kısa sürede harcamaktadır. Bu kısa süre; bir hafta, on gün, on beş gün gibi sürelerdir.

Fakat reklamda şoklama tüketiciler üzerinde çok etkili olmaktadır. Çünkü çok kısa bir sürede bütün reklam mecralarından yani, televizyonlardan, radyolardan, açık hava reklam araçlarından, basılı yayın organlarından aynı anda seslenilmektedir. Bu tip bir kampanya, her taraftan tüketiciye, aynı anda seslendiği için bir tür şok etkisi yaratmakta ve zihinlerinde yer etmektedir. Bütün mecralardan iletilen aynı mesajlar, olmayabilir, birbirinden farklı mesajlar iletilebilir ama önemli olan aynı anda, her taraftan etkili bir reklam kampanyasının sürdürülmesidir. Bu süreç içerisinde imaj çalışmaları da yapılabilir hatta yapılmalıdır. İmaj bu tip kampanyalarda çok çabuk yerleştirilebilmektedir. Ürünün hem üretime dayalı hem de etkisel imajı belirlenmelidir. Ürünün teknolojisi belirlenmesi ve iletilmesi, üretime dayalı imajı oluşturabilirken, ürünün etkisel değerlerin belirlenmesi, pazarlamaya dayalı imajı belirleyecektir. Ürünün etkisel değerleri, güç, güven, rahatlık, spor, coşku v.b. etkiler olabilmektedir. Bütün bunlar, rahatlıkla şoklama reklam kampanyası esansına oluşturulabilir. Çünkü tüketici, her yerde karşılaştığı, firma reklamlarına ister istemez maruz kalacaktır.

Reklam kampanyasının etkili olması dolayısıyla ürünün imajı oluşturulabilir. Kimi firmalar tarafından özellikle son zamanlarda bu tip reklam kampanyaları düzenlenmektedir. Ülkemizde, bir dönem bilinmeyen numaralar servislerinin yürüttüğü reklam kampanyası buna iyi bir örnek teşkil edebilir. Bilindiği gibi, bilinmeyen numaralar, her taraftan tüketiciye seslendi. Bir taraftan servisin bilinmesini sağlarken bir taraftan, kolaylık, hizmet özellikleri gibi etkisel değerleri de oluşturmuştur.