Günümüzde ekonomik sistemler oldukça gelişkin hale gelmiştir. Pazar büyümüş, dünya çapında markalar boy göstermeye başlamış, her bir marka, dünyanın bütün farklı kültürlerine uygun, ürün ve hizmeti üretir ve satar hale gelmişlerdir. Üstelik üretilen bu ürünlerin hepsi, birbirine benzer olmakta ve çok aşırı miktarlarda üretilmektedir. Bütün bu ürün ve hizmetler, satışa sunulmakta ve hepsinin reklamları yapılmaktadır. Geçmişten günümüze yapılan reklam tasarımları, üretilen mesajlar, mesajların etkileriyle değişen kültürler, farklı kültürlerin unsurlarını da kendi kültürüyle bağdaştıran, aslında birbirinden farklı toplumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. insanlar her geçen gün tüketimin kültürünün içinde, sadık bir tüketici olmaya doğru ilerlemektedir. Her ne kadar toplum, tüketim toplumu haline getirilmişse de, firmalar gene de, üretimlerinin çokluğundan dolayı, bütün ürünlerini satamaz hale gelmişlerdir. Bu yüzden, pazarlama iletişimi stratejileri kurulmakta ve en çok reklam üzerinde durulmaktadır. Zaten pazarlama iletişiminin öğeleri içerisinde, en çok reklam öne çıkmış, dev bir sektör haline gelmiştir. Reklam, toplumların üzerinde çok büyük bir güce sahip olarak ilerleyişini sürdürmektedir. Fakat yukarıda da bahsedilen toplumların bugünkü yapısı, ekonomik sektörün geldiği nokta, reklamın da mesajlarını iletmesini zorlaştırır hale getirmiştir. Buna rağmen reklam, firmaların ürün ve hizmet satışları için, hala çok önemli görevleri yerine getirmeye devam etmektedir. Tüketici hedef kitlelerin bütün özelliklerini çözümleyerek, analizlerle yola çıkan reklam, tüketicilerin belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlama noktasında oldukça başarılıdır. Satışlarda, yeni ürünlerde, rekabette firmalara büyük destekler sunmaktadır. Reklam bilindiği gibi, tüketicilere mesaj iletirken, pek çok bilimsel disiplinden de yararlanmaktadır. Tüketici analizleri, araştırmalar, firma ve ürün bilgileri, tüketici özellikleri gibi unsurların dikkate alınmasıyla, reklam mesajları oluşturulmakta ve tüketicilere çeşitli mecralardan iletilmektedir. Reklam, firmaların ürettikleri ve aslında tüketicilerin ihtiyaç duymadığı ürün ve hizmetler için, pazarlarda alan açmakta ve bunların satışlarının yapılmasını sağlamaktadır. Reklam, ihtiyacı yaratmak için, tüketicilerin beklentileriyle, özlemleriyle, başka ihtiyaçlarıyla, yaşam biçimlerini oluşturan unsurlarıyla ilişkilendirmeler yaparak, üretilmiş olan ürün ve hizmete ihtiyaç duyduklarını sezdirmekte veya bilinçli olarak düşünmelerini sağlamaktadır. Bu reklamın, ihtiyaç yaratma üzerine izlediği yollardan bir tanesidir sadece. Bundan sonraki aşamada, reklam, aslında toplumun ihtiyacı olmayan ürünün istenmesini sağlayacaktır. Bunun için de, daha önce iletmiş olduğu ve başarılı ihtiyaç yaratma reklamında ilettiği mesajların üzerine, yenilerini oluşturmaktadır. fakat bu yeni oluşturulan mesajların hepsi, ihtiyaç yaratan reklam mesajlarından kökenlerini almaktadır. Yani ihtiyaç yaratan reklam mesajlarıyla istek yaratan reklam mesajları birbirleriyle ilişkilendirilmektedir. Tüketicilerin oluşturulmuş olan ihtiyacı karşılamaları istenmektedir. Tabi reklam, bunları yapabilmek için pek çok ikna edici unsuru kullanmaktadır. Bugüne kadar yapılan reklam çalışmalarıyla markaların ilerleyişi araştırıldığında, toplumların günümüzdeki yapısına bakıldığında, reklamın bu anlamda oldukça başarılı olduğu görülmektedir.

Arşiv

Etiketler